Nyt fordelingssystem for kunstnere på vej

Hvad betyder det for dig? Tag med til medlemsmøde i Gramex og hør meget mere.

Kunstnerne i bestyrelsen arbejder på et nyt fordelingssystem. Nu er de dér, hvor de sammen med administrationen ønsker at præsentere en ny model for kunstner-medlemmerne.

Derfor holder Gramex i september to medlemsmøder for kunstnere, hvor du kan komme og høre mere om de overordnede principper og tanker bag den nye model og få eksempler på, hvad ændringerne betyder for dig.

Som alle andre forslag til ændringer af Gramex’ regler skal modellen i sidste ende godkendes af generalforsamlingen, før den kan implementeres.

Medlemsmøder i september

Hvad betyder et sådant nyt fordelingssystem for dig som kunstner-medlem? Kom og mød kunstnerne i bestyrelsen og administrationen og få en præsentation af den nye model:

  • Tirsdag den 5. september kl. 17-19
  • Onsdag den 6. september kl. 15-17 – AFLYST

OBS: Mødet den 6. september er aflyst pga. for få tilmeldinger. De tilmeldte har fået direkte besked på mail [opdateret 29. august 2023]

Medlemsmøderne er for kunstner-medlemmer i Gramex og foregår her på Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V.

For at give så mange af jer mulighed for at deltage holder vi to møder. Indholdet er det samme. Du skal altså kun tilmelde dig én af dagene. Kan du ikke deltage fysisk, kan du deltage online.

I din tilmelding vælger du, hvilken dato du vil deltage, og om du vil deltage ved at møde op fysisk eller deltage online. Af hensyn til planlægningen skal du tilmelde dig senest mandag den 28. august kl. 12.00.

Vi forbeholder os ret til at aflyse et af de to møder, hvis der er for få tilmeldt.

Vær opmærksom på, at møderne optages af hensyn til videre information.

Tilmeld dig i formularen her

Nye tiltag i den nye model

Kort fortalt ønsker kunstnersiden i bestyrelsen at skabe et fordelingssystem, der er mere simpelt og nemt at gennemskue for rettighedshaverne, og som i højere grad afspejler praksis i dag og samtidig moderniserer processer og nedbringer det manuelle arbejde.

Her er nogle af de vigtigste nye tiltag i modellen:

  • Fast trackværdi: Alle tracks skal have samme værdi – ligesom det allerede er tilfældet på producent-siden. Indenfor det enkelte track fordeles vederlaget mellem de enkelte medvirkende. Det betyder, at man som noget nyt skal se tracket som en lagkage, hvor ens rolle svarer til en andel af det samlede tracks værdi.

  • Fra 10 til 2 roller: Fremover tildeles du point alt efter om du er featured artist (FA) eller non featured artist (NFA) i overensstemmelse med pointstrukturen i en lang række andre internationale organisationer.

  • Kunstnerisk producer (artistic producer): Som noget nyt skal en producer kunne registreres og altså få andel af Gramex-vederlaget som udøvende kunstner i de tilfælde, hvor produceren udøver et overordnet ansvar for indspilningens kunstneriske udtryk på samme måde som det bidrag, en dirigent tilfører et kor/orkesters fremførelse.

  • Én kunstner – flere instrumenter: Samme kunstner skal fremover kunne registreres op til 3 gange på samme track, hvis han/hun har bidraget med flere forskellige instrumenter; fx både spillet trommer og sunget kor og fungeret som kunstnerisk producer.

Modellen og punkterne her uddybes nærmere på medlemsmøderne, hvor du også bliver præsenteret for eksempler.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til medlemsmøderne, er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

Kontakt os