Ny fordeling for kunstnerne

Udbetalingen i dag er den første, der sker efter vedtagelsen af den nye fordelingspolitik.

Gramex’ medlemmer vedtog på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret en ny fordelingspolitik.

Det betyder, at der nu er indført fast trackværdi for kunstnerne, som man allerede kender det fra producent-siden i Gramex. Helt konkret har alle tracks derfor samme minutværdi uanset antal medvirkende også på kunstner-siden. Samtidig fordeles vederlaget på tracket som noget nyt mellem de forskellige medvirkende, så deres rolle(r) svarer til en andel af det samlede tracks værdi.

Her kan du se et eksempel med 3 fiktive tracks, der alle er afspillet 3 minutter på samme kanal og får 1.500 kr. i alt:

Gammel fordeling:

Ny fordeling:

Du kan finde de konkrete minutværdier for de forskellige kanaltyper for 2023 her:

Hvor meget udbetaler vi

Fra 10 til 2 kategorier

Som led i moderniseringen af fordelingen har kunstnerne i bestyrelsen besluttet et nyt og mere simpelt fordelingsgrundlag, der beskriver detaljerne for fordelingen af vederlag.

Det betyder i første omgang, at fordelingen som noget nyt afhænger af, om man er featured artist (FA) eller non-featured artist (NFA), og hvor mange andre FA/NFA-kunstnere der er registreret på tracket. Derfor er alle de mange gamle rollekoder blevet ”oversat” til de nye roller og point.

For at skabe bedst mulig balance i fordelingen mellem featured og non-featured artists er der indført regler om minimumsandele. Som udgangspunkt fordeles minimum 50 % af vederlaget på et track til FA-kunstnerne. Undtagen hvis antallet af NFA-kunstnere er over 35, så træder følgende regler i kraft:

35-45 NFA = 40 % til FA
46-55 NFA = 35 % til FA
56+ NFA = 30 % til FA   

Du kan læse mere om roller, point og regler i det nye fordelingsgrundlag §6:

Hent fordelingsgrundlaget her

Implementering i 2 faser

De nye tiltag i fordelingssystemet bliver implementeret i to faser.

I første fase, som er implementeret, er der indført fast trackværdi og oversat gamle rollekoder til FA/NFA-kategorier på allerede registreret repertoire. Ændringerne i denne første fase gælder alle registreringer; både bagudrettet og fremadrettet.

I næste fase implementerer vi blandt andet to nye tiltag, som gælder fremadrettet for nye registreringer:

  • En ny rolle som kunstnerisk producer, der giver producere mulighed for at få andel i Gramex-vederlaget, når de udøver det overordnede ansvar for indspilningens kunstneriske udtryk svarende til det bidrag, en dirigent tilfører et orkesters fremførelse.

  • En ny mulighed for at samme kunstner kan blive honoreret for at bidrage med op til tre instrumenter på samme track, hvilket giver kunstneren en større andel af trackets værdi.


Vi er i fuld gang med arbejdet for at implementere fase 2 og skal nok orientere på hjemmeside og nyhedsbrev, så snart systemerne er klar.

Tilmeld dig Gramex’ nyhedsbrev

Bag den nye fordeling

Tankerne bag den nye fordeling blev drøftet grundigt på et medlemsmøde i Gramex i september måned forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Kort fortalt ønskede kunstnerne i bestyrelsen at modernisere fordelingen i retning mod et system, der er er mere simpelt, mere transparent, bedre afspejler praksis i branchen i dag, automatiserer arbejdsprocesser og nedbringer omfanget af manuelt arbejde.

Du kan læse mere om tankerne og principperne bag den nye fordeling i deres præsentation på medlemsmødet:

Præsentation fra medlemsmødet 5. september 2023

Læs mere

Juni-udbetaling fra Gramex

FAQ: Juni-udbetaling 2024