Musik på de skrå brædder

B0119P 0007

Ny aftale sætter rammerne for brug af indspillet musik i de danske teatre. Aftalen er indgået mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO), Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) og Gramex.

– Musik er en integreret del af en god teater-oplevelse – både før, under og efter forestillingen. Vi er derfor glade for at kunne fortsætte med en aftale for teatrenes brug af indspillet musik, hvor vi i fællesskab er kommet hele vejen rundt, siger Jens Virgar Jakobsen, der er juridisk seniorkonsulent i Gramex.

Aftalen er en såkaldt rammeaftale, der fastlægger betingelserne og betalingen for teatrenes offentlige fremførelse og kopiering af indspillet musik. I store træk videreføres prismodellen fra den forudgående prøveaftale. Det betyder, at teatrenes betaling fortsat afhænger af, hvilken type forestilling der er tale om. I aftalen skelner man mellem:

  • Skuespil og børneforestillinger
  • Musik- og danseforestillinger

For skuespil og børneforestillinger betaler teatrene fortsat et årligt vederlag i form af et abonnement alt efter antal pladser i teatrets største sal.

For musik- og danseforestillinger – det vil sige fx musical, ballet, opera, syngespil og dans –betaler teatrene pr. produktion pr. sæson. Beløbet afhænger af antal musikminutter og antal tilskuere, men er gradueret endnu mere end i den tidligere prøveaftale for at opnå en mere fair ordning og tilgodese de mange forskellige produktioner, som de danske teatre sætter op.

For denne type forestillinger, hvor musikken typisk spiller en central rolle, skal teatret fortsat rapportere, hvilken musik de har brugt, når rækken af forestillinger er slut. På den måde kan Gramex sende betalingen videre til de pågældende musikere og pladeselskaber, der er blevet brugt i forestillingen.

Som noget nyt skal der også ske direkte afregning og rapportering for de kæmpestore musik- og danseforestillinger for børn med over 10.000 tilskuere pr. sæson.

Ligesom prøveaftalen omfatter den nye rammeaftale ikke brug af musik i forbindelse med kabareter, stand-up og shows eller brug af musikken i teaterets cafe eller restaurant med almindelig offentlig afgang uden billet. Her skal teatret fortsat betale til Koda, som automatisk afregner videre til Gramex.

Den nye rammeaftale gælder for alle danske teatre – også de teatre, der ikke er medlem af TIO eller DTF.

Om den nye teater-aftale
Om Gramex – den korte version