Her er Gramex’ nye bestyrelse

Velkommen til Søs Nyengaard, der blev valgt ind i bestyrelsen på årets generalforsamling.

– Stor tak for tilliden til Gramex’ medlemmer. Jeg ser meget frem til at være en del af det stærke hold, som med Sara Indrio i spidsen allerede er godt i gang med blandt andet en IT-udviklingsproces. Jeg ser frem til at lære alle i organisationen bedre at kende og være med til at gøre Gramex endnu stærkere.

Sådan lyder det fra Søs Nyengaard, der er nyt medlem af Gramex’ bestyrelse.

Søs er forperson i Dansk Musiker Forbund (DMF) og har selv været medlem af Gramex siden 1992. Hun er danskfødt, men opvokset i Australien og uddannet som violinist på musikkonservatoriet i Adelaide. Hun flyttede hjem til Danmark i 1990 og har haft fast arbejde som orkestermusiker (violinist) i både Australien og Danmark i mere end 30 år.

Søs Nyengaard har været engageret i fagforeningsarbejde i 15 år og blev valgt som formand for Dansk Musiker Forbund i november 2020. Ved forbundets årsmøde i 2021 blev hendes titel ændret til forperson.

Om arbejdet i Gramex’ bestyrelse siger hun:

– Jeg ser min nye rolle som medlem af Gramex’ bestyrelse som én af mine vigtigste opgaver som forperson for Dansk Musiker Forbund og som repræsentant for alle kunstnere i Danmark. Der er ingen tvivl om, at vi mere end nogensinde har brug for, at Gramex som en demokratisk og gennemsigtig forvaltningsorganisation er en stærk varetager af rettighedshavernes interesser, der sikrer en fair fordeling af vores penge.

Jens Skov Thomsen er ny suppleant

I forbindelse med generalforsamlingen valgte medlemmerne samtidig en ny suppleant for kunstnerne, efter Nanna Klingsholm var trådt ud af bestyrelsen, og Jesper Løvdal derfor var indtrådt i hendes post som bestyrelsesmedlem.

Medlemmerne har online kunnet vælge mellem fire opstillede kandidater: Gry Harrit, Jens Skov Thomsen, Mikkel Burchardt og Søs Nyengaard. Da Søs netop var valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen, foregik den skriftlige afstemning til suppleantposten alene blandt de resterende tre kandidater. Heraf faldt et flertal af stemmerne på Jens Skov Thomsen, som dermed er valgt ind som ny suppleant for kunstnerne.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, så den nu ser således ud – set fra venstre på billedet:

  • Jens Skov Thomsen (suppleant)
  • Søs Nyengaard
  • Morten Rosenmeier
  • Sara Indrio (bestyrelsesleder)
  • Laura Littauer (vicebestyrelsesleder)
  • Morten Ingholt (suppleant)
  • Jesper Løvdal
  • Jakob Plesner Matiasen
  • Søren Krogh Thompson

Sådan kontakter du bestyrelsen

Året, der gik, i Gramex

Ud over at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen, er det på årets ordinære generalforsamling, at Gramex’ medlemmer skal godkende årsregnskab, gennemsigtighedsrapport og diverse politikker, som blandt andet ligger til grund for vores store medlemsudbetaling i juni måned.

Bestyrelsesleder Sara Indrio aflagde beretning om året, der gik i Gramex, mens adm. direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder fremlagde gennemsigtighedsrapport og nøgletal fra årsregnskabet.

Du kan læse rapporterne her:

Forslag til ændring af vedtægter

Ud over de faste punkter var der også et forslag fra bestyrelsen til ændring af Gramex’ vedtægter på dagsordenen.

Gramex’ jurachef Neel Lykkegaard Andersen orienterede generalforsamlingen om forslaget. Ud over muligheden for at kunne afholde generalforsamlingen digitalt – belært af corona! – er ændringerne primært af sproglig, afklarende og redaktionel karakter og præciseringer i henhold til lov om kollektiv forvaltning samt præciseringer af valgprocedure for suppleanter og det syvende ophavsretskyndige medlem.

Efter den skriftlige afstemning kunne dirigent advokat Peter Schønning konkludere, at der af de afgivne stemmer var flertal for vedtægtsændringerne. Imidlertid havde mange kunstnermedlemmer i den digitale afstemning undladt at stemme om forslaget til ændringer af vedtægter.

Denne teknikalitet betød, at der trods stort flertal for forslaget og kun ganske få stemmer imod ikke kunne opnås det vedtægtsmæssige krav om, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Dirigenten opfordrede derfor til, at forslaget opretholdes og genfremsættes og tilføjede, at generalforsamlingen måtte forvente mødeindkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger.

Er du medlem af Gramex, hører du nærmere inden længe.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 24. maj 2022

Find materialet til generalforsamlingen