Stemmeseddel til ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober 2023

Er du medlem af Gramex, kan du stemme online til og med 10. oktober 2023. Hent din stemmeseddel her.

Er du medlem som både kunstner og producent, kan du bestille en stemmeseddel to gange med hvert sit Gramex-nummer.

Udfylder du stemmesedlen på en telefon, skal du lige tippe den på den lange led. Husk at klikke på både “Underskriv dokument” og “Gem og fuldfør” for at registrere din stemme.

Hvor finder jeg mit Gramex-nummer?

Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling

Få tilsendt et link til din stemmeseddel på mail