Kandidater til suppleantposten 2022

Her kan du se, hvem der stiller op til det ekstra valg til suppleantposten for kunstnerne.

Da Gramex har fået en ledig post som suppleant for kunstnerne i bestyrelsen, kan du som kunstner-medlem nu også stemme på din favorit til dette suppleantvalg.

Der afholdes altså pt. 2 forskellige valg til kunstner-gruppen i bestyrelsen:

 • Valg til posten som bestyrelsesmedlem:
  Du kan stemme online til dette valg til og med den 10. maj, eller du kan afgive din stemme på generalforsamlingen den 24. maj. Husk at tilmelde dig senest 17. maj.
  Hent din stemmeseddel til generalforsamlingen her


 • Valg til posten som suppleant:
  Du kan stemme online til dette valg til og med den 12. maj kl. 15.00, eller du kan afgive din stemme i forbindelse med generalforsamlingen 24. maj.
  Hent din stemmeseddel til suppleantposten her


Den endelige sammensætning af bestyrelsen kendes således umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kandidater til suppleantposten (alfabetisk)

Du kan vælge mellem 4 kandidater opstillet til suppleantposten: Gry Harrit, Jens Skov Thomsen, Mikkel Burchardt og Søs Nyengaard. Du kan læse deres motivationer herunder.

Gry og Mikkel er udelukkende opstillet til suppleantposten, så de to kan du kun stemme på til suppleantvalget. Jens og Søs er opstillet til begge valg, så du kan altså godt stemme på Jens til begge valg eller på Søs til begge valg.

 • Gry Harrit

  Jeg har været udøvende musiker i snart 35 år og medvirker på ca. 100 albumudgivelser. Gramex har derfor haft en økonomisk betydning for min økonomi i hele mit voksne liv. Jeg har derudover to egne udgivelser bag mig som selvudgiver. Samlet set har jeg et bredt kendskab til – og viden om – de pengestrømme, der når frem til rettighedshaverne og/eller netop ikke gør.

  Jeg er derudover uddannet cand.scient.pol. et MA med speciale i international politik og har derigennem blik for internationale politiske strukturer og pengestrømme.

  Jeg er meget optaget af, hvorledes vi i den internationale globale konkurrence sikrer den forvaltning, der i Danmark fungerer virkelig godt, samtidig med, at vi bliver bedre til at benytte os af den teknologi, der – brugt rigtigt – kan hjælpe os til at forvalte vores rettigheder mere effektivt.

  Ud over at være skabende og udøvende kunstner er jeg forperson for Foreningen Musikbevægelsen af 2019, der arbejder for øget diversitet i musikbranchen. 

 • Jens Skov Thomsen

  Jeg har siddet i bestyrelsen de seneste tre år. Jeg er selv musikartist i grupperne VETO og Mantua og har medvirket på mange udgivelser – også som selvudgiver. Dertil er jeg jurist med speciale i musikrettigheder.

  Jeg genopstiller til bestyrelsen. Som rettighedshaver og fri medlemsrepræsentant i en bestyrelse, der også består af repræsentanter fra DAF og DMF. For mig er en stærk bestyrelse lig med balance mellem frie medlemmer og politiske ledelsesrepræsentanter i de to organisationer. Derfor er det vigtigt, jeg bliver genvalgt.

  Mine mærkesager er fortsat: 

  – Et trackbaseret fordelingssystem, hvor vederlag afregnes direkte fra afspilning til track.

  – En medlemsbrugerflade, med fuld indsigt i den data, der knytter sig til afregningen, så man kan se hvilke tracks, der er spilles hvor, og hvor meget de har indtjent over tid.
   
  – At Gramex har en både effektiv og moderne administration i balance, som sender flest muligt penge ud til medlemmerne og sikrer medlemmerne den rigtige service. 

  Gramex er vigtig. Gramex er vores alles. Og vi skal sørge for, at Gramex også i fremtiden er det bedste sted at få sine rettigheder forvaltet. 

  Jeg lover at arbejde hårdt for sagen og håber på din stemme.

 • Mikkel Burchardt

  Mit navn er Mikkel Burchardt, og jeg er 46 år gammel. Jeg er uddannet fra musikkonservatoriet og har en lang erfaring fra musiklivet i Danmark både som underviser og instruktør, som udøvende musiker i større og mindre sammenhænge samt indenfor den organisatoriske side af kunstnermiljøet i en større kulturinstitution.

  For en hæderskronet og gammel institution som Gramex tror jeg, at det til stadighed er vigtigt at fortælle den gode historie om, hvorfor man er til, og om hvilken værdi det er som man skaber. Jeg ønsker i bestyrelsen at arbejde for åbenhed og en ærlighed, således at det samfund, som vi ofte siger, at vi er stolte af, også støttes op af handlinger, som rent faktisk udøves i dagligdagen.

  Ligestilling og diversitet ser jeg som særdeles vigtige emner, som det ikke længere er nok, at vi italesætter og nikker accepterende til hinanden om, men at vi reelt forholder os til det i hverdagen og konstant indtænker dette i egne og kollektive handlinger.

  Jeg håber at kunne hjælpe til en større åbenhed i forhold til indberetningen af kunstnere i kollektive større sammenhænge, således at pengene i sidste ende også uddeles til de personer, der reelt udførte arbejdet.

 • Søs Nyengaard

  Jeg er professionel musiker og forperson for Dansk Musiker Forbund.

  Gramex er musikudøvernes vigtigste forvaltningsselskab, og det er en naturlig kerneopgave for mig som forperson i DMF at engagere mig i Gramex.

  Radioens rolle som primær musikformidler presses i stigende grad af de store musiktjenester og deres playlister – styret af algoritmer og pengeinteresser.

  Men selvom teknologier og forbrugsmønstre skifter, er det vigtigt, at Gramex fortsat kan sikre musikudøverne betaling på masseudnyttelsesområder. Vi har mere end nogensinde brug for Gramex som en stærk varetager af rettighedshavernes interesser og som en demokratisk og gennemsigtig forvaltning, der sikrer en fair fordeling af vores penge.

  Jeg vil arbejde for en styrkelse af Gramex både i forhold til musikbrugerne og i forhold til medlemmerne, som både har brug for nye tidssvarende IT-baserede medlemssystemer, men også stadig god personlig service.

  Dette er en vigtig post, som jeg vil prioritere, og håber derfor på din stemme.

Hent stemmesedler her

Stemmeseddel til suppleantvalget

Stemmeseddel til generalforsamlingen

Læs mere

Om det ekstra suppleantvalg til Gramex’ bestyrelse

Om Gramex’ generalforsamling 24. majOpdateret den 6. maj klokken 13