Ekstraordinær generalforsamling 19/9

Er du medlem af Gramex, kan du nu afgive din stemme online eller tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling.

Gramex afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. september klokken 16 på vores kontor på Gammel Kongevej 11-13, 2. sal, 1610 København V.

På dagsordenen er bestyrelsens forslag om ændring af Gramex’ vedtægter.

Se dagsorden

Forslag om ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår en generel opdatering af Gramex’ vedtægter. De foreslåede ændringer til vedtægterne er primært af sproglig, afklarende og redaktionel karakter.

Hvis det lyder bekendt, er det fordi forslaget allerede har været oppe på den ordinære generalforsamling i maj. Trods stort flertal for forslaget og kun ganske få stemmer imod, kunne der imidlertid ikke opnås det vedtægtsmæssige krav om, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Det skyldes, at mange medlemmer havde sat kryds ved ‘undlad’, hvilket rent teknisk betød, at forslaget faldt.

Det fremsatte forslag er bortset fra enkelte præciseringer i § 16 identisk med det forslag, der blev fremsat i maj.

Godkendes forslaget, forventes det som følge af vedtægterne at skulle op på endnu en ekstraordinær generalforsamling for at blive endeligt vedtaget.

Se forslag om ændring af vedtægter

Stem online senest 5. september

Som medlem kan du afgive din stemme hjemmefra. Du kan gøre det online og underskrive med NemID/MitID via tjenesten Penneo på under 2 minutter. Bruger du en smartphone, skal du måske tippe telefonen på den lange led for at sætte dit kryds.

Vær obs på, at du skal klikke på den grønne knap “Gem og fuldfør” til sidst for at sende din stemme.

Alternativt kan du printe stemmesedlen, udfylde den i hånden og aflevere den på Gramex’ kontor eller sende den med posten eller på mail til GF@gramex.dk

Uanset hvordan du vælger at stemme, skal vi have modtaget din underskrevne stemmeseddel senest 5. september 2022.

Stemmer du online, kan du ikke også møde op og stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan deltage, men får så ikke udleveret en stemmeseddel.

Hent din stemmeseddel her

Tilmeld dig senest 12. september

Ønsker du at møde op og deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal du tilmelde dig på forhånd. Det står i vores vedtægter. Er du medlem både som kunstner og producent, kan du tilmelde dig med begge dine Gramex-numre og dermed stemme både som kunstner og producent.

Vi afholder generalforsamlingen på kontoret og slutter senest klokken 17.

Du skal tilmelde dig senest 12. september via linket her:

Tilmeld dig generalforsamlingen her

Angiv fuldmagt ved tilmelding

Er du forhindret i at deltage, er det nemmest for dig at udfylde en stemmeseddel online som beskrevet ovenfor. Alternativt kan du give fuldmagt til et andet medlem, der deltager på generalforsamlingen, som kan stemme på dine vegne. Men da vedkommende også selv kan blive forhindret på dagen, opfordrer vi dig til at stemme online, hvis du vil være sikker på at gøre brug af din stemme.

Du kan kun give fuldmagt til et medlem i samme rettighedsgruppe som dig selv. En kunstner kan altså ikke give fuldmagt til en producent eller omvendt.

Det medlem, du giver fuldmagt, skal i sin tilmelding til generalforsamlingen krydse af, at han/hun også repræsenterer dig ved fuldmagt, og også udfylde dit navn og dit Gramex-nummer.

Du kan udfylde fuldmagten online og underskrive med NemID/MitID inden selve generalforsamlingen. Alternativt kan fuldmagten medbringes i printet, udfyldt og underskrevet stand på generalforsamlingen.

Hver fremmødt deltager kan højst medbringe tre fuldmagter fra andre medlemmer. Kun underskrevne fuldmagter kan veksles til stemmesedler på generalforsamlingen. Du skal derfor selv sikre dig, at du rent faktisk får skrevet fuldmagten under med dit NemID eller MitID, hvis den skal være gyldig. Gramex har ikke mulighed for at rykke for manglende underskrifter eller printe for dig, og vi modtager ikke fuldmagter efter den 19. september klokken 16.00.

Kun fuldmagter udfyldt på Gramex’ blanket (online eller print) er gyldige. Ingen hjemmelavede.

Udfyld fuldmagt (online)  |  Fuldmagt (til print)

Parkering

Kommer du i bil, er der et begrænset antal parkeringspladser i gården. Parkerer du på en af de pladser, der står Gramex på, skal du huske at få en parkeringstilladelse hos os. Kom i god tid.

Er der fyldt på Gramex’ parkeringspladser, kan du parkere på de pladser, der er mærket ‘Betalingsparkeringsplads’. Her skal du bare huske at betale for det.

Læs mere

Hvor finder jeg mit Gramex-nummer?

Om den ordinære generalforsamling 24. maj