Der er faldet dom i Radio 24syv-sagen

Af John R. Kristensen, adm. direktør i Gramex

Efter mere end to års tovtrækkeri har Østre Landsret nu afgjort, hvad Radio24syv skal betale for at sende et minut Gramex-beskyttet musik.

På vegne af de udøvende kunstnere og pladeselskaber, som vi repræsenterer i Gramex, havde vi krævet 122 kr. per beskyttet musikminut, hvilket Ophavsretslicensnævnet i 2013 tilkendegav som rimeligt og velbegrundet.

Radio24syv ønskede ikke at betale mere end omkring 35 kr. per minut med udgangspunkt i, at det er, hvad man betaler til Koda. Derfor anlagde de sagen for Landsretten.

Nu har Landsretten så afgjort, at prisen per musikminut er 70 kr., som indeksreguleres per år – dog med en tredjedel af prisen for brug af musik om natten mellem kl. 01.00 og 07.00.

I Gramex kigger vi nu grundigt på dommen, som på en række centrale punkter er i vores favør og læner sig op ad Ophavsretslicensnævnets kendelse for, hvordan et Gramex-beskyttet musikminutvederlag skal fastsættes.

Jeg er naturligvis glad for, at Landsretten følger Ophavsretslicensnævnet kendelse, når det handler om at sammenligne Gramex-beskyttede minutpriser med Kodas. Det ville være dybt problematisk, hvis Landsretten havde afgjort, at Kodas minutpriser skulle diktere minuttaksterne hos Gramex – eller omvendt.

Det er som at sammenligne pærer og bananer. Vi repræsenterer vidt forskellige rettighedshavere, og i Gramex kan og vil vi derfor til hver en tid fastsætte rimelige vederlag, der ikke er underlagt de minutpriser, Koda måtte regne sig frem til.

Det svarer til, at prisen på en flyrejse aftalt imellem SAS og en forbruger skulle diktere prisen for den rejse, som DSB så skulle tilbyde bare med tog. Det tror jeg, de fleste synes virker underligt og konkurrenceforvridende.

Men selv om Østre Landsrets dom nu tilsiger, at Radio24syv skal betale det dobbelte af, hvad de gik efter, så krævede vi i Gramex en pris, der lå over det. En pris, som et fagnævn i form af Ophavsretslicensnævnet gav os medhold i.

På den baggrund nærlæser vi nu dommen, og jeg vil sammen med min bestyrelse og vores advokater gå i tænkeboks omkring, hvad der nu skal ske. Det har vi fire uger til at beslutte os for.

Jeg vil dog ikke undlade at nævne, at Gramex går meget langt for at finde ”spiselige løsninger” med vores radiokunder, der sikrer, at der går penge tilbage til at skabe et godt musikudbud til gavn for lytterne.

I de mere end tre år jeg har været direktør for Gramex er sagen med Radio24syv den eneste sag, hvor vi ikke har kunnet finde en landingsbane imellem os og radiokunden. Det er naturligvis beklageligt, men her var der altså for langt imellem det, kunden ville betale, og det, vi krævede, og som Ophavsretslicensnævnet gav os medhold i.

Læs Østre Landsrets dom af 31. marts 2015

Læs Ophavsretslicensnævnets kendelse af 27. august 2013