December-udbetaling på trapperne

Årets sidste udbetaling er på vej med penge fra både Gramex og Performex.

Tjek din konto eller Mit Gramex for at se, om du får penge her op til jul.

Pengene er udbetalt og går ind på din NemKonto hurtigst muligt. Har du en anden bank end Danske Bank, kan der godt gå et par dage.

På Mit Gramex kan du under ‘Udbetalinger’ finde info og detaljer om din udbetaling fra os og hente en opgørelse til din revisor eller manager.

Har du flere Gramex-numre – hvis du fx har rettigheder som både kunstner, producent og arving – kan du se dine forskellige udbetalinger ved at skifte mellem dine Gramex-numre i drop down-menuen.

Tjek Mit Gramex

Penge fra Performex

Gramex udbetaler denne gang blandt andet penge til de udøvende kunstnere på vegne af Performex for såkaldt retransmission af musik i radio og tv og brug af udgivet musik i arkivproduktioner.

Retransmission er et udtryk for videredeling af radio- og tv-signaler i fællesantenneanlæg mv. Rettighedsvederlaget betales af blandt andre udbyderne af kabel-tv og opkræves af Copydan.

Gramex fordeler pengene fra Performex for retransmission ud fra vores almindelige fordelingsprincipper på grundlag af afspilninger af udgivne lydoptagelser i henholdsvis radio eller tv det pågældende år.

Arkivmidlerne fordeler vi efter tv-afspilninger i DR over en 10-årig periode tilbage i tiden.

Mit Gramex kan du finde info om din Performex-udbetaling.

Læs mere om Performex

Penge fra Gramex

Får du Gramex-penge fra os i dag? Så er det fordi du har haft penge til gode hos os, som vi ikke har kunnet udbetale før. Det kan være udeståender for afspilninger i 2020 og 2021 eller efterbetalinger til 2022-afspilninger, som skyldes opsamlinger eller rettelser.

Vi er godt klar over, at du ikke kan se detaljer vedrørende reguleringer på de gamle år 2020 og 2021 på Mit Gramex. Det skyldes overgangen fra vores gamle system til et nyt system. Vi har prioriteret at få pengene ud inden jul, selvom vi ikke kan vise alle detaljerne.

Detaljerede track breakdowns til producenterne vil være tilgængelige primo 2024.

Vi udbetaler også i dag penge til producenterne for såkaldt erhvervskopiering, som er brug af musik i digitale jukebokse og DJ-anlæg.

Til gengæld har vi været nødt til at skyde en mindre udbetaling af udlandspenge til producenterne til starten af det nye år. Beløbene kender vi ikke endnu, men der er tale om en meget begrænset sum til fordeling.

Afspilninger i 2023 får du betaling for til sommer, når året er gjort op, og regnskabet er godkendt på generalforsamlingen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til din udbetaling, er du velkommen til at kontakte os. Telefonen er åben i dag torsdag kl. 9-15 og i morgen fredag kl. 9-14.

Kontoret er lukket mellem jul og nytår til og med uge 1. Du kan skrive til os i juleferien; så vender vi tilbage så hurtigt som muligt i det nye år, når vi er tilbage på kontoret. Telefonen åbner igen mandag den 8. januar klokken 9.

Kontakt os

God jul og godt nytår!

Læs mere

FAQ – typiske spørgsmål og svar