Årets første chance for at søge tilskud til din musik

Første frist for at søge tilskud fra Gramex i 2019 er fredag den 25. januar klokken 12.00.

Du skal som altid søge midlerne fra Gramex hos en af de udøvende kunstneres egne organisationer. Denne gang er det hos Dansk Artist Forbund (DAF).

Hos DAF kan du søge tilskud til en musikudgivelse (ikke demo), liveoptræden, studierejse, uddannelse inden for artisternes fag, film/dvd-projekter (hovedsageligt den musikalske del), vækstlagsprojekter, eksport eller social/humanitære formål.

Størrelsen på legaterne varierer og ligger typisk mellem 3.000 og 12.000 kr.

Der kan ikke ansøges til allerede realiserede projekter.

DAF anbefaler, at du søger i god tid. For sent indsendte ansøgninger bliver ikke taget i betragtning.

Læs mere og søg Gramex-midler hos DAF

Alle musikere og artister kan søge tilskud

Gramex-midlerne er penge, vi ikke har mulighed for at fordele individuelt og derfor sender videre til kunstnernes organisationer til fordeling som støttemidler. Du skal derfor søge midlerne direkte hos den enkelte organisation som for eksempel Dansk Artist Forbund eller Dansk Musiker Forbund. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Gramex eller den organisation, du søger midlerne hos.

Hvilke musikfremmende formål du kan søge penge til, fastsætter organisationerne hver især inden for rammerne af Gramex’ vedtægter. Det kan for eksempel være til udgivelser, koncerter og kurser.

Nogle af organisationerne har faste ansøgningsfrister; andre kan du søge løbende gennem hele året.

Se hvor og hvornår du kan søge Gramex-midler i 2019