Vil du med i Gramex’ bestyrelse?

Giv os besked senest den 15. marts, hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen.

Vil du med på holdet og være med til at bestemme, hvilken vej Gramex skal?

Giv os besked, hvis dit navn skal med på stemmesedlen, når Gramex’ medlemmer mødes på årets generalforsamling og blandt andet vælger medlemmer til bestyrelsen.

Der er to poster på valg denne gang:

  • 1 repræsentant for producenterne
  • 1 repræsentant for kunstnerne

Ønsker du at opstille, skal du give os besked om dit kandidatur på mail til GF@gramex.dk senest søndag den 15. marts.

Du skal i din mail ikke motivere dit kandidatur, men du skal skrive, hvilken post du ønsker at opstille til, dit fulde navn og dit eventuelle Gramex-nummer.

Vi anbefaler, at du først læser, hvad arbejdet og ansvaret som bestyrelsesmedlem indebærer:

Hvad kræver bestyrelsesarbejdet i Gramex?

Se Gramex’ bestyrelse i dag

Husk generalforsamling 28. maj

Er du medlem af Gramex – som kunstner og/eller producent – er du mere end velkommen til at komme og få indflydelse på den årlige ordinære generalforsamling.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 28. maj klokken 16.00.

Har du som medlem et forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du give Gramex besked på mailen GF@gramex.dk senest søndag den 15. marts.

Generalforsamling 28. maj 2020