Valg til Gramex’ bestyrelse 2024

Vil du med i bestyrelsen? Giv os besked og send din motivation senest den 15. marts 2024.

Det er Gramex’ medlemmer, der bestemmer, hvem der sidder i Gramex’ bestyrelse.

I bestyrelsen sidder både repræsentanter for kunstnere og producenter. Det gør der, fordi Gramex varetager rettigheder på vegne af begge grupper rettighedshavere.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en tre-årig periode og afgår på skift.

I år er følgende to poster på valg:

  • Sara Indrio for kunstnerne
  • Søren Krogh Thompson for producenterne

Der skal derfor på årets ordinære generalforsamling den 30. maj vælges:

  • 1 bestyrelsesmedlem for kunstnerne
  • 1 bestyrelsesmedlem for producenterne

Sådan stiller du op til valget

Vil du have dit navn på stemmesedlen?

Så skal du give Gramex skriftlig besked senest fredag den 15. marts 2024.

Det gør du ved at udfylde vores kontaktformular med følgende information:

  • Emne: Kandidat til Gramex’ bestyrelse
  • Besked: Opstiller du som producent eller kunstner-repræsentant? Og hvorfor skal man stemme på netop dig? Beskriv din motivation for at opstille i max 200 ord. Du kan fx skrive kort om dig selv og din baggrund, hvorfor du gerne vil med i bestyrelsen, hvad du især vil arbejde for, hvad der særligt kvalificerer dig til posten osv.

Din motivation er vigtig for alle de medlemmer, der stemmer online i forvejen, og ikke selv deltager på generalforsamlingen. Vi lægger alle kandidaternes motivationer her på hjemmesiden, når vi åbner valget 4 uger før generalforsamlingen.

Til inspiration kan du læse motivationer fra sidste år her:

Kandidater til Gramex’ bestyrelse 2023

NB: Du får en bekræftelse på mail, når vi har modtaget dit kandidatur. Har du IKKE fået en bekræftelse fra os, skal du ringe herind senest 15. marts for at sikre dig, at dit kandidatur er modtaget.

Hvad indebærer arbejdet i bestyrelsen?

Arbejdet i bestyrelsen er et reelt stykke arbejde, du skal prioritere, hvis du vil med på holdet. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at sætte sig grundigt ind i, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, inden du opstiller.

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet i Gramex?

Hvem sidder i bestyrelsen i dag?

Læs mere

Sæt kryds: Generalforsamling 30. maj