Turn up the music!!!

Foto: Rasmus B. Hansen, Tivoli

Hvordan skaber man optimal lyd til store koncerter midt i byen uden at genere naboerne? Det skal MONICA, et stort europæisk innovationsprojekt om lyd, forsøge at finde svar på i løbet af de næste tre år. Bag initiativet står Gramex.

Med udgangspunkt i et ønske om at forbedre forholdene for musikere, koncertgæster og naboer har et nyt dansk initiativ fået EU til at bevilge 112 mio. kr. til et stort europæisk innovationsprojekt om lyd og sikkerhed ved kulturelle events.

Nu skal 28 partnere fra syv europæiske lande finde smarte højteknologiske løsninger på udfordringer med støj for eksempel ved koncerter i byen.

Med Tivoli som lyslevende testmiljø vil de danske partnere udvikle løsninger på, hvordan man for eksempel kan styre lyd i det fri med det mål at begrænse støjgener. Ud over Tivoli er de danske partnere i projektet Bruel & Kjær, IN-JET, Ring Advocacy, Vækstfabrikken Lydens Hus, DTU, Praesidio og Københavns Kommune.

Musikken fortjener det bedste

Det er Gramex, der har taget initiativet til projektet, der oprindeligt hed The Sound City Project. I projektforløbet blev specialistkompetencer hentet ind (bl.a. IN-JET og Ring Advocacy) til at udarbejde den meget komplicerede EU-ansøgning og finde de helt rigtige internationale partnere.

Adm. direktør John R. Kristensen udtaler om baggrunden for projektet:

”Et par af vores medlemmer valgte at takke nej til at spille til Fredagsrock i Tivoli på grund af den lydgrænse, der nu engang er fastsat med naboerne. Det fik os til at kontakte borgerrepræsentant Michael Gatten (RV), som vi har haft et tæt samarbejde med i forbindelse med etableringen af Lydens Hus. Sammen fik vi sat et par møder op med Københavns Kommune og Tivoli. Dagsordenen var klar fra starten; at finde nogle løsninger, der kan skabe optimal lyd både for kunstnerne på scenen og publikum foran scenen, men også for alle de naboer, der ikke er med til festen. Det er dét, MONICA-projektet nu skal forsøge at finde svar på over de næste tre år.”

Med kulturen som driver

Københavns Kommune bevilgede Gramex 150.000 kr. til The Sound City Project, som er forløberen til det store lydprojekt MONICA.

Om projektet udtaler kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Carl Christian Ebbesen til Berlingske Business:

”Det er et fantastisk projekt med ekstremt spændende muligheder. Alene det, at vi får en ansøgning på 150.000 kr., som kort tid efter veksles til 112 millioner, viser potentialet. Vi ønsker alle kulturoplevelser af mere unik karakter i byrummene, og kan vi få dem uden at genere andre, kan kulturen virkelig være med til at drive nye teknologier frem. Lykkes dette, og Danmark på den måde er i en førerposition, ligger der tusindvis af arbejdspladser forude.”

Iværksættere vender ting på hovedet

De danske partnere forudser, at forskningsprojektet vil give øget innovation og vækst i danske lydvirksomheder.

Mads Váczy Kragh, direktør for Vækstfabrikkerne, forklarer:

”Vores interesse for projektet er muligheden for at koble iværksætternes innovative løsninger ind i processen, så der skabes en sammenhæng mellem universiteter, store virksomheder, den offentlige sektor og små innovative virksomheder. Der er ikke tvivl om, at nogle af de dygtige iværksættere inden for lyd, vi har i Danmark, kan komme med løsninger, der både baserer sig på den nyeste teknologi, men som måske også vender tingene på hovedet og derved er med til at skabe uforudsete løsninger på kendte problemer. Sigtet er, at der skabes solid forretning for en række nye virksomheder.”

De teknologiske løsninger, som forskningsprojektet munder ud i, skal kunne anvendes i alle byer rundt om i verden. For det er ikke kun i København, at høj musik i byen kan opleves som støj for alle dem, der ikke er med til festen.

Læs mere om projektet i Berlingske Business:

Nu skal Tivolis naboer have ro: Lydtroldmænd skal styre koncertlarmen

Fakta om MONICA:

  • EU-kommissionen har samlet set givet 112 mio. kr. til det internationale forskningsprojekt om lyd, MONICA – Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications.

  • Projektet løber over en tre-årig periode fra 2017 til 2019.

  • 28 partnere fra Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Storbritannien og Sverige har underskrevet en såkaldt Grant Agreement.

  • Udover støjproblematikken beskæftiger projektet sig med sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med events, hvor teknologiske løsninger også kan give nye muligheder for at sikre fornuftig adfærd i store grupper. Det betyder også, at de 112 mio. kr. ikke alene anvendes på lydudvikling, men også på udvikling af sikkerhedsforanstaltninger.

  • De danske partnere i det samlede projekt er: Brüel & Kjær Sound, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), IN-JET, Praesidio, RING Advocacy, Tivoli, Væksthus Sjælland og Københavns Kommune.

  • Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune bevilgede i august 2015 Gramex 150.000 kr. til The Sound City Project, som er forløberen til det store lydprojekt MONICA.