Nyt makkerpar i spidsen for Gramex’ bestyrelse

Gramex har fået nyt formandskab og to nye ansigter i bestyrelsen. Mød dem her.

Efter den årlige ordinære generalforsamling 31. maj har Gramex fået ny bestyrelse.

Ny kvinde på formandsposten er Laura Littauer (til højre). Hun afløser Lena Brostrøm Dideriksen, der fortsætter som næstformand.

LAURA LITTAUER er til daglig direktør i pladeselskabet Sundance Music og sidder også i bestyrelsen for musikselskabernes brancheorganisation IFPI og musikselskabernes forvaltningsorganisation MPO. Hun har været en del af Gramex’ bestyrelse siden maj 2016, hvor hun blev valgt ind som suppleant for producenterne.

– Jeg glæder mig meget til samarbejdet med den nye bestyrelse, direktionen og ikke mindst Lena, som har gjort det rigtig godt som formand i det forgange år. Gramex varetager på bedste vis musikere og musikproducenters rettigheder. Jeg vil arbejde for at fastholde og styrke betalingen og respekten for al den gode – og for vores samfund så essentielle – musik, som medlemmerne af Gramex skaber, fortæller Laura Littauer.

– Jeg ser også frem til et stærkt samarbejde i bestyrelsen om at fremtidssikre Gramex og gennemføre smidigere processer og endnu mere transparens i administration og fordeling af indtægter, siger Gramex’ nye formand.

LENA BROSTRØM DIDERIKSEN er til daglig formand for Dansk Artist Forbund og repræsenterer de udøvende kunstnere i Gramex’ bestyrelse. Hun sidder også i bestyrelsen for blandt andet Copydan KulturPlus og Dansk Kunstnerråd og har siden maj 2017 været formand for Gramex’ bestyrelse.

Nu som næstformand glæder hun sig især til at fortsætte arbejdet med at få fuldkommen digitaliseret indrapportering af studielister og vil især arbejde for, at medlemmerne kan tilgå deres Gramex-profil og se et øjebliksbillede af brugen af deres musik og dermed den kommende udbetalingssaldo. Hun lægger vægt på det gode samarbejde i bestyrelsen mellem producenter og kunstnere.

– Jeg er optaget af, at vi respekterer de forskelligheder, der er på producentsiden og på kunstnersiden, og derfor fokuserer på kerneopgaverne – nemlig at få rettighedshavernes penge ud så nemt og gennemsigtigt som muligt. Vi er i god forståelse og vil alle gerne motivere hinanden, og der er nogle store og spændende udfordringer forude; digitaliseringen og konsekvenserne af et kommende medieforlig. Jeg glæder mig til at sætte disse ting på dagsordenen sammen med Laura, siger Lena Brostrøm Dideriksen.

Det er første gang Gramex har to kvinder i spidsen for bestyrelsen.

Nye ansigter i bestyrelsen

Gramex kan også byde velkommen til to nye ansigter i bestyrelsen – begge indstillet af IFPI og valgt ind af producent-medlemmerne.

MIKKEL TORSTING fra Warner Music Denmark blev efter kampvalg valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem, da Jan Degner fra ArtPeople valgte ikke at genopstille.

SØREN KROGH THOMPSON fra Playground Music blev også efter kampvalg valgt ind som ny suppleant på producentsiden. Posten som suppleant blev ledig, fordi Henrik Daldorph, Sony Music, valgte at træde ud af bestyrelsen. Laura Littauer trådte derfor som tidligere suppleant ind på hans bestyrelsespost.

Nick Hasselby fra Orpheus Records, som var indstillet af Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP), er ny kritisk revisor på producentsiden, da den nuværende kritiske revisor indstillet af IFPI trak sig efter de maksimale fire år på posten.

Jesper Grove Jørgensen fra Dansk Kapelmesterforening fortsætter som kritisk revisor for kunstnerne.

Velkommen til Gramex!

I Gramex’ direktion hilser man de nye ansigter velkommen og ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse:

– Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med Laura og Lena og sammen med dem og resten af bestyrelsen arbejde videre for rettighedshaverne og Gramex’ bedste, så vi også fremover kan fastholde og videreudvikle vores position som en af verdens mest effektive forvaltningsorganisationer, siger John R. Kristensen, adm. direktør i Gramex.

Ekstraordinær generalforsamling aflyst

På generalforsamlingen den 31. maj var to forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen fra henholdsvis IFPI og DUP. Da ingen af forslagene kunne samle kvalificeret flertal på generalforsamlingen, blev ingen af dem vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling, som vi tidligere har indkaldt til, er derfor aflyst.

Gramex’ nye bestyrelse

Referat fra generalforsamling 31. maj 2018
Dagsorden og bilag til årets generalforsamling