Nye tal på køns(u)balancen fra 5 danske musikorganisationer

Fem danske musikorganisationer sætter fokus og friske tal på kønsbalancen i deres eget bagland.

Danmark har et rigt, sprudlende og spændende musikliv. Men også et musikliv med nogle mangler. Der er blandt andet for få kvinder i musikbranchen, og dansk musik går på den baggrund glip af talent.

Det mener i hvert fald de fem musikorganisationer Gramex, Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og JazzDanmark. Vi er derfor gået sammen for at sætte fokus på diversitet og køns(u)balancen i musikbranchen.

Det har vi gjort på en række åbne morgenmøder støttet af Statens Kunstfond, hvor musikbranchen og andre aktører har kunnet mødes og snakke diversitet med udgangspunkt i konkrete initiativer. Nu følger vi op med de seneste tal fra egne rækker. Resultatet er en undersøgelse, der gør status på kønsbalancen i et udsnit af dansk musikliv lige nu og her.

Samtidig inviterer vi til dialog og debat mellem musiklivets aktører – både på et fælles morgenmøde på musikbranchefestivalen SPOT i dag, men også i det daglige arbejde i alle hjørner og lag af musikkens økosystem.

Diversitet er kvalitet

Med de aktuelle tal og morgenmøderne, som vi håber at fortsætte ude i landet til efteråret, ønsker vi fem musikorganisationer at anspore os selv og andre aktører til at tage bolden op og arbejde for mere diversitet i alle led af musikkens fødekæde.

Vi tror på, at diversitet er med til at sikre kvalitet, alsidighed i genrer og udvikling i musiklivet. Ikke kun i forhold til køn, men på tværs af en række parametre som for eksempel alder, geografi, etnicitet, uddannelsesniveau, social baggrund mv.

– Gramex varetager selvfølgelig rettigheder for alle vores medlemmer og udbetaler penge til lige præcis dem, der har optjent dem. Vi kan ikke ændre på hvad der bliver spillet i radio og tv. Og vi vil på ingen måde blande os i, hvad det er for noget musik vores kunder bruger. Men vi bidrager meget gerne med hvad vi nu har af data, der kan være med til at kvalificere debatten, øge bevidstheden og sætte fokus på det her; for eksempel på rækken af morgenmøder og med undersøgelsen, der bliver præsenteret på SPOT i dag, udtaler Thomas Maagaard Dyekjær, der er vicedirektør i Gramex.

Foruden de fem organisationers undersøgelse af kønsbalancen i egne rækker lancerer Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i dag på SPOT Festival deres nye charter for diversitet i musikbranchen under overskriften “Fold Musik Ud”.

Diversitet i musikbranchen – mod en bedre kønsbalance

Morgenmøde på SPOT+ fredag kl. 10: Diversitet i musikbranchen
Morgenmøde på SPOT+ lørdag kl. 10: Arts & Business