Nye ansigter i bestyrelsen

Laura Littauer og Asger Steenholdt er valgt ind i Gramex’ bestyrelse som suppleanter.

Som noget nyt er Gramex’ bestyrelse udvidet med to suppleanter – én valgt af Gramex’ producent-medlemmer og én valgt af kunstner-medlemmerne.

Det skete på den årlige generalforsamling den 18. maj som følge af Gramex’ nye vedtægter.

Lauralittauer_200
Laura Littauer

Laura Littauer er valgt ind af Gramex’ producent-medlemmer. Hun er direktør i pladeselskabet Sundance Music på syvende år og sidder også i bestyrelsen for pladeselskabernes brancheorganisation Ifpi Danmark, Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) og MPO.

– Jeg er meget glad for tilliden, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Det er essentielt, at Gramex repræsenterer hele branchen, og som repræsentant for bl.a. DUP håber jeg at kunne tilføre viden omkring udfordringerne for de uafhængige pladeselskaber.

– F.eks. er det til stadighed vigtigt, at afregning og rapportering foregår så smidigt som muligt uden unødig administration for producenter og Gramex, så vi kan fokusere på musikken, siger Laura Littauer.

Asger Steenholdt

Asger Steenholdt er valgt ind af Gramex’ kunstner-medlemmer. Han har arbejdet som professionel musiker igennem 25 år, blandt andet som guitarist i Big Fat Snake, og har også selv udgivet flere plader.

Ved siden af karrieren som musiker arbejder han som foredragsholder, underviser og konsulent.

– Jeg er rigtig glad for at træde ind i bestyrelsen i Gramex og glæder mig til at arbejde med de udfordringer og muligheder, som ny teknologi og en hurtigt skiftende medieverden bringer.

– For mig er Gramex et fyrtårn inden for håndteringen af rettighedsmidler, og jeg ønsker ud fra min baggrund som musiker og konsulent at bidrage til at fastholde og videreudvikle Gramex’ position som en dynamisk og effektiv organisation, der er på forkant med den digitale virkelighed, siger Asger Steenholdt.

Medlemmerne bestemmer

Gramex er en medlemsorganisation. Det betyder, at det er medlemmerne, der bestemmer. Det gør de ved at deltage i generalforsamlingen, som er organisationens højeste myndighed.

Denne gang var der mødt tre gange så mange medlemmer op som normalt. Selvom deltagelse i generalforsamlingen ifølge de nye vedtægter nu kræver tilmelding på forhånd. Og solen skinnede.

Det store fremmøde glæder Gramex’ adm. direktør John R. Kristensen:

– Jeg er utroligt glad for, at så mange medlemmer mødte op til generalforsamlingen og udøvede deres medlemsdemokratiske ret. Det betød jo blandt andet, at vi fik to nye ansigter ind som suppleanter i bestyrelsen. Så et varmt velkommen til både Laura og Asger!

– Samtidig var der en rigtig god og konstruktiv debat imellem vores medlemmer og bestyrelse. Og den slags mener jeg ikke man kan have for meget af i en medlemsorganisation som Gramex, udtaler John R. Kristensen.

Suppleanterne vil fremover deltage i Gramex’ bestyrelsesmøder på linje med bestyrelses-medlemmerne, men har ingen stemmeret.

Ud over suppleanterne var også tre andre i bestyrelsen på valg: Anders Laursen (DMF), Casper Bengtson (Universal Music) og Morten Rosenmeier (Kbh. Universitet), der er det syvende medlem med særligt kendskab til ophavsret. Alle tre blev genvalgt.

Som formand valgte bestyrelsen Anders Laursen fra DMF. Jan Degner fra ArtPeople blev valgt som næstformand.

Se den nye bestyrelse
Generalforsamling 2016 – til medlemmerne