Moms på rettigheder på vej?

Forhastet ændring af momsloven rammer rettighedshavere og kulturlivet i Danmark.

Et politisk flertal er forleden blevet enige om en ny aftale for kriminalforsorgen, hvor en del af pengene skal komme fra moms på kunstneres rettigheder.

Men at sende regningen for fængslerne videre til et i forvejen max presset kulturliv, kan få store skadelige følger. Det skriver Dansk Erhverv, Koda, Copydan VerdensTV, Copydan Tekst & Node, Danske Mediedistributører og Gramex i et fælles debatindlæg i Politiken:

“Konsekvenserne af at indføre moms på rettighedsvederlag er enormt skadelige for kulturlivet, som i forvejen er hårdt presset, og det vil få vidtgående økonomiske konsekvenser for musikere, forfattere og mange flere. Det er mere end 200 millioner kroner, der forsvinder bare fra tv-markedet alene. Det er mange penge på et i forvejen presset marked, og det kan få store konsekvenser for public service og dansk indhold.”

Læs hele debatindlægget i Politiken

Kulturlivet betaler regningen

Også i et fælles brev til skatteministeren og kulturministeren advarer Dansk Erhverv sammen med Gramex og en række andre danske organisationer mod at sende regningen for fængslerne videre til kulturlivet i form af moms på rettigheder:

“Med aftalen om kriminalforsorgen er et politisk flertal desværre blevet enige om, at øget moms på kunstneres rettigheder er en del af finansieringen til fængslerne. Det er vigtigt at styrke kriminalforsorgen, men vi finder det særdeles uforståeligt, at det skal ske ved at trække penge ud af brancher, som allerede er hårdt presset som følge af restriktioner og nedlukninger samt det enorme pres, der er på dansk indhold i konkurrencen fra globale medieaktører. I det omfang det viser sig nødvendigt med en ændring af de danske momsregler, bør provenuet i stedet blive ført tilbage til branchen.”

Vi opfordrer desuden igen til, at man tager sig den nødvendige tid til grundigt at afdække konsekvenserne af at ændre så grundlæggende på de danske momsregler for alle rettighedshaverne, men også for tv-markedet og forbrugerne.

Læs hele det fælles brev til skatteministeren og kulturministeren

Forslag om ændring af momsloven

Lovforslaget om ændring af momsloven blev sendt i høring af Skatteministeriet i september måned. Et lovforslag, der vil momspålægge kunstneres rettigheder – og dermed ændre fundamentalt på en momspraksis, som har eksisteret i over 40 år i Danmark.

Baggrunden er en EU-dom på området. Og Danmark skal naturligvis efterleve EU-retten. Men det skal ske på et gennemarbejdet grundlag og en grundig vurdering af konsekvenserne for rettighedshaverne, de berørte brancher og ikke mindst forbrugerne.

Derfor arbejder Gramex tæt sammen med de andre rettighedsorganisationer og andre berørte aktører og brancher for at sikre de bedst mulige vilkår for alle rettighedshavere og resten af kulturlivet og mediebranchen i Danmark.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget inden jul.


Læs det fælles opråb fra kulturlivet i Politiken 18. november

Læs Gramex’ høringssvar til Skatteministeriet 15. oktober