Kunstnere fritages for moms

Lovforslaget om ændring af momsloven er fremsat i Folketinget op til jul.

Politikerne har på enkelte områder lyttet til branchen. Det lovforslag, der er fremsat i Folketinget den 22. december, indeholder derfor ikke som udkastet, at der tillægges moms på kunstneres rettigheder, som ellers har været moms-fritaget i over 40 år.

I Gramex er det dét led af betalinger fra Gramex til rettighedshaverne, der altså fortsat er fritaget for moms, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

Det er trods alt en god nyhed. Desværre indebærer lovforslaget stadig, at der tillægges moms på rettighedsvederlagene fra brugerne. I Gramex er det dét led af betalinger fra kunderne til Gramex for offentlig brug af musikken.

Så selvom kunstnerne ikke bliver tillagt moms, kan ændringen af momsloven stadig påvirke efterspørgslen på dansk indhold og dermed ramme alle de aktører, der producerer indhold, og derigennem rettighedsøkonomien og kulturlivet i Danmark.

Kulturlivet og Gramex’ medlemmer er i forvejen blandt de hårdest ramte af corona-restriktioner og aflysninger. Det ville derfor også være oplagt og ønskeligt, om man anvendte provenuet til at støtte op om en presset branche i stedet for at finansiere kriminalforsorgens nye fængselsaftale.

Gramex følger processen tæt og fortsætter arbejdet med de andre rettighedsorganisationer og berørte brancher for at sikre så hensigtsmæssig og smidig en udformning og implementering af de nye momsregler for rettighedshaverne og for dansk kulturliv.

Lovforslaget skal nu behandles i Folketinget og forventes tredjebehandlet inden sommeren med ikrafttrædelse på Gramex’ område pr. 1. januar 2023.


Læs lovforslaget L 106 om ændring af momsloven

Læs mere om moms eller ej på rettigheder