Hvordan trives den elektroniske musik i Danmark?

Foto: Helena Lundquist

Første delrapport ligger klar i den første undersøgelse af det elektroniske musikmiljø nogensinde.

Electronica, techno, house, drone, noise, footwork, kraut, ambient, new wave, trance, dubstep osv. Elektronisk musik har mange navne, mange subgenrer. Og en stærk og levende scene i Danmark.

Men hvad er de største udfordringer for det elektroniske musikmiljø i Danmark i dag? Og hvad er der af behov? Dét er Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival gået sammen for at afdække.

Undersøgelsen er et stykke pionerarbejde, som har til formål at skaffe viden og fakta på området for at kunne støtte og synliggøre den elektroniske musikgenre bedst muligt.

Den løber over tre faser og udføres af ph.d. Ingeborg Okkels.

Nu ligger første delrapport klar.

Læs delrapport for fase 1

Undergrunden frem i lyset

Rapporten bygger på en spørgeskema-undersøgelse blandt 30 udvalgte nøgleaktører og to debat-sessions i Lydens Hus med op mod 100 deltagere med forskellig tilknytning til miljøet.

Den dækker i første fase kun Københavnsområdet og giver derfor ikke et fyldestgørende billede af miljøets omfang i hele landet.

Men undersøgelsen viser blandt andet, at ‘elektronisk musik i Danmark’ fremstår som en fragmenteret og diffus størrelse bestående af mange forskellige subgenrer, som lever hver sit isolerede liv uden nogen synderlig berøringsflade.

Som løsning foreslår flere af respondenterne i rapporten en fælles platform – virtuelt som fysisk – hvor aktører i miljøet kan mødes på tværs og netværke, sparre, videndele. Dét arbejdes der allerede på nu.

På den måde er undersøgelsen i sig selv et stort og vigtigt skridt for et musikmiljø, der ifølge rapporten er præget af en høj grad af do it yourself-kultur og ikke har nogen tradition for organisering.

Miljøet rykker sammen

I Gramex glæder det underdirektør Thomas Maagaard Dyekjær, at det elektroniske musik-miljø i Danmark rykker tættere sammen:

– Jeg er sikker på, at en velfunderet undersøgelse som den her kan gøre os alle sammen meget klogere på det her område af dansk musikliv. Og jeg håber, et tættere netværk i miljøet også kan hjælpe os i Gramex med at komme i kontakt med flere af de elektroniske musikere, som vi ellers kan have svært ved at nå ud til, siger han.

Undersøgelsen af elektronisk musik i Danmark gennemføres nu på regionalt og herefter nationalt niveau og forventes endeligt afsluttet i efteråret 2017.

Gramex følger med på sidelinjen og følger løbende op.

Følg undersøgelsen på Facebook

Følg Strøm på Facebook