Ændring i bestyrelsen

Interesserede kandidater til bestyrelsen skal meddele det til Gramex senest 15. marts 2019. 

Casper Bengtson (Universal Music Danmark) og Mikkel Torsting (Warner Music Danmark) meddelte kort før jul, at de med virkning fra den 21. december 2018 ønskede at trække sig fra deres tillidshverv som bestyrelsesmedlemmer i Gramex.

Det betyder, at Søren Krogh Thompson (Playground Music), der tidligere var suppleant, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Casper Bengtson i dennes resterende valgperiode, som udløber 29. maj 2019.

På årets generalforsamling den 29. maj 2019 er der derfor valg til tre af posterne som repræsentanter for pladeselskaberne i Gramex’ bestyrelse.

Interesserede kandidater til bestyrelsen skal meddele Gramex deres kandidatur senest den 15. marts 2019 på mail til GF@gramex.dk.

Du skal i mailen ikke motivere dit kandidatur – det får du mulighed for på generalforsamlingen – men du skal skrive dit eventuelle Gramex-nummer (som pladeselskab), dit fulde navn og hvorvidt du ønsker opstilling som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Se Gramex’ bestyrelse | Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet i Gramex?