Årets nye medlemmer

Velkommen til ANYA og vores 805 andre nye Gramex-medlemmer i 2016.

Sidste år meldte 806 nye medlemmer sig ind i Gramex. Det er lidt over 2 medlemmer om dagen.

Ud af de 806 er to tredjedele af dem musikere og sangere. De 547 nye kunstner-medlemmer er meldt ind, fordi de har medvirket på en eller flere udgivelser med airplay og derfor har optjent Gramex-penge.

1 ud af 4 af årets nye kunstner-medlemmer er kvinder. 58 procent af dem har udelukkende registreret vokal som ’instrument’, mens kun 11 procent af dem ikke har vokal blandt et af deres instrumenter.

Hos mændene er det lige omvendt: Her har kun 12 procent af dem udelukkende registreret vokal som instrument, mens 53 procent af dem ikke har registreret vokal som minimum ét af deres instrumenter.

Geografisk er over halvdelen, 56 procent, af de nye medlemmer registreret til en adresse i Storkøbenhavn med et postnummer under 3000.

Aldersmæssigt fordeler de nye medlemmer sig mellem 10 og 78 år. 3 ud af 4 af de nye medlemmer er mellem 20 og 39 år. Hovedparten er mellem 20 og 29 år.

Pladeselskaber og producenter

Gramex er det, man internationalt kalder et ’joined collecting society’. Det betyder, at vi varetager rettigheder ligeligt for to grupper: udøvende kunstnere OG pladeselskaber.

Den sidste tredjedel af de nye medlemmer i 2016 er meldt ind som pladeselskaber. De har alle 259 udgivet musik, der er anmeldt til Gramex på en studieliste, eller på anden vis dokumenteret deres producent-rettigheder.

Af de 259 er 99 af dem meldt ind som et pladeselskab med et CVR-nummer, mens hovedparten, 62 procent, er meldt ind som et personligt ejet pladeselskab, der får udbetaling via deres CPR-nummer. Det er typisk musikere, der selv har udgivet deres musik uden at have et firma med CVR-nummer.

Man behøver nemlig ikke have et momsregistreret pladeselskab for at få betaling fra Gramex for sine producentrettigheder. Udgiver man selv musik, vil man have to medlemskaber af Gramex, to Gramex-numre og modtage to udbetalinger fra Gramex.

I gruppen af personligt ejede pladeselskaber meldt ind i 2016 er 22 procent registreret til kvinder, mens 78 procent er registreret til mænd.

Sådan bliver du medlem

Har du selv udgivet eller medvirket på en udgivelse – men er endnu ikke medlem af Gramex?

Tjek her, hvad du skal gøre:

Som kunstner
Som pladeselskab

Penge fra Gramex på vej