233 millioner går tilbage til musikken i år

I år kan Gramex fordele 26 millioner mere end sidste år tilbage til rettighedshaverne bag musikken.

2017 blev året, hvor Gramex’ indtægter nærmer sig den kvarte milliard. Helt præcist 248 millioner og en halv. Heraf går 233 millioner tilbage til fordeling. Det er 26 millioner mere end sidste år.

Om årets resultat siger adm. direktør John R. Kristensen:

– De væsentlig flere millioner i puljen i år skyldes flere ting. Vi går frem på alle indtægtsområder, men jeg vil især fremhæve vores gode samarbejde med vores kolleger i Koda. Dét har vi lagt en ekstra indsats i at styrke de seneste år, og det høster vi gevinsterne af nu.

– Det er ret unikt, at vi i Danmark har det her effektive samarbejde mellem de skabende kunstnere i Koda og de udøvende kunstnere og producenterne i Gramex. Et samarbejde, der betyder, at man som fx butik eller cafe kun skal lave én aftale for at bruge musikken offentligt. Så afregner Koda helt automatisk den del af betalingen, der er øremærket udøvende kunstnere og pladeselskaber, til Gramex.

– Det gør det nemt for vores kunder at betale for den musik, de bruger til at øge værdien af deres produkt, og betyder, at vi i Danmark har en af de højeste grader af penetration på det her marked, vi kalder anden offentlig fremførelse.

– Dertil kommer at vores indsats for at skabe internationale aftaler med organisationer i udlandet også giver flere penge i kassen til de danske rettighedshavere, der bliver spillet i radioen i udlandet. Det betyder, at vi nu er blandt de forvaltningsselskaber i verden, der har flest internationale udvekslingsaftaler.

– Men selv om vi bygger stadig flere betalingsbroer til udlandet og i år kommer op og kysse den kvarte milliard i samlet indtægt, betyder det ikke, at alt er godt og vores arbejde er overstået. Vi vil fortsat udbygge og styrke vores netværk af internationale aftaler, så vi kan hente endnu flere penge hjem til den danske musik.

– Og så ved vi kun alt for godt, at mange af vores medlemmer må knokle benhårdt for at stykke en indtægt sammen som musikere i dag. Og i det samlede økonomiske kludetæppe er dagens udbetaling fra Gramex jo kun én lap ud af mange.

– Så vi fortsætter naturligvis vores arbejde for alle de rettighedshavere, der bruger tid og talent på at berige Danmark og resten af verden med deres musik, siger John R. Kristensen, adm. direktør i Gramex.

Årets største udbetaling

Læs årsberetningen
Se årets gennemsigtighedsrapport inkl. årsregnskab