Støttede projekter i 2022


I 2022 blev alle ansøgere til Gramex’ Grønlands-pulje bevilget støtte i størrelsen 10.000-25.000 kroner:

  • Nikku Brandt: Indspilning af album
  • Per Bloch: Indspilning af album
  • Frederik Elsner/Nanook: Indspilning af album
  • Rikka Egede: Indspilning af album
  • Ivik Larsen/Taartup Qitornai: Indspilning af album
  • Jacob Johansen: Indspilning med musikere på Kofoed Skole
  • Fabrizio Barzanti/Sauwestari: Indspilning af album
  • Hanne Saandvig Immanuelsen/Nuuk Strygerforening: Strygerkursus for børn/unge
  • Pani Enequist/Sound of the Damned: Indspilning af album