Vil du med i Gramex’ bestyrelse?

Giv os besked om dit kandidatur og send os din motivation for at stille op til bestyrelsen senest den 15. marts.

I år er to bestyrelsesmedlemmer på valg, når Gramex’ medlemmer mødes på årets ordinære generalforsamling den 27. maj.

Der skal derfor vælges:

  • 1 repræsentant for kunstnerne
  • 1 repræsentant for producenterne

Sådan stiller du op

Vil du have dit navn med på stemmesedlen, skal du sende en mail til GF@gramex.dk senest mandag den 15. marts 2021 med følgende information:

  • Hvilken post opstiller du til: kunstner- eller producent-repræsentant?

  • Hvis du er medlem, hvad er dit Gramex-nummer?

  • Hvorfor skal man stemme på netop dig? Beskriv din motivation for at opstille i max 200 ord. Du kan fx skrive kort om dig selv og din baggrund, hvorfor du gerne vil med i bestyrelsen, hvad du især vil arbejde for eller lignende. Du er velkommen til at vedhæfte et billede af dig selv, som vi har lov til at bruge her på hjemmesiden sammen med din motivation. Du må også gerne indsætte et link eller to, hvor man kan læse mere om dig. Vi lægger alle kandidaternes motivationer her på hjemmesiden, når vi åbner valget 4 uger før generalforsamlingen.

Hvad indebærer arbejdet i bestyrelsen?

Arbejdet i bestyrelsen er et reelt stykke arbejde, du skal tage alvorligt og prioritere, hvis du vil med på holdet. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at sætte sig ind i, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, inden man opstiller.

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet i Gramex?

Hvem sidder i bestyrelsen i dag?

Læs mere

Sæt kryds: Generalforsamling 2021