Musikbranchen mistede over 3 milliarder kroner i omsætning i 2020

Den danske musikbranche står over for et stort genopbygningsarbejde. Det afslører dugfriske tal fra en række organisationer i musikbranchen og Dansk Erhverv. Dansk Erhverv opfordrer til hjælp til branchen fra ’krigskassen’.

Selvom musikbranchen omsatte for knap 6,3 milliarder kroner i 2020, venter et stort genopbygningsarbejde i dansk musik oven på en tid med nedlukning og restriktioner.

Det er en af konklusionerne i rapporten Dansk Musikomsætning, som Dansk Live, IFPI, Koda, MXD, Gramex, Musikforlæggerne og Dansk Erhverv sender på gaden i dag i samarbejde med Rambøll.

Den samlede branche oplevede i 2020 en nedgang i omsætningen på hele 35 procent som følge af nedlukninger og restriktioner i forbindelse med corona. Det gør musikbranchen til en af de hårdest ramte brancher i Danmark. Koncertdelen af branchen har været særligt hårdt ramt med en nedgang på 52 procent i omsætningen sammenlignet med 2019. Men heller ikke den indspillede musik har kunnet undgå en mavepuster.

Hent rapporten Dansk Musikomsætning 2020

Billetomsætning hårdt ramt

For koncert- og festivalarrangører har nedlukning og restriktioner især påvirket billetomsætningen, der i 2020 faldt med 65 procent sammenlignet med 2019. Hos de danske spillesteder faldt billetomsætningen med 51 procent sammenlignet med året før, hvor festivalerne mistede hele 97 procent af deres billetomsætning.

“Den lave billetomsætning viser tydeligt, at 2020 på mange måder var et rædselsår for dansk musik. Selvfølgelig påvirker det i høj grad arrangørerne, men det har spredt ringe til den øvrige del af musiklivet – herunder artister, sangskrivere og producenter,” siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live.

For de lokalt forankrede spillesteder og festivaler har nedlukninger og restriktioner haft store konsekvenser, og det vil tage tid og opbakning at få gang i aktiviteter og den gode udvikling, som herskede inden covid19-pandemien.

”Det er nedslående tal, men selvfølgeligt ikke overraskende. Samtidig ser vi imod afslutningen af 2021, hvor vi specielt som festivalarrangører ikke forventer bedre tal. Uafklarede hjælpepakkeansøgninger, pressede leverandører og vigende interesse for at arbejde med den tekniske del af festivalbranchen, udfordrer bredt,” siger Mikkel Xavier, booker og head of development for Smukfest.

Selvom indtægterne fra streaming fortsætter med at vokse markant fra 2019 til 2020, oplever den indspillede musik alligevel et fald på 4 procent. Det skyldes blandt andet, at de penge, som sangskrivere, artister og musikselskaber modtager, når der spilles musik på hoteller, natklubber, restauranter, frisører og fitnesscentre, er udeblevet i forbindelse med nedlukning under corona.

Dansk Erhverv opfordrer til fokus på genstart

Publikum er atter på vej tilbage til landets scener, og restauranter og natklubber er åbnet igen, men den danske musikbranche befinder sig fortsat i en skrøbelig økonomisk situation oven på corona. Derfor er det helt afgørende, at politikerne prioriterer midler til, at musikbranchen kan komme ordentligt på fode igen.

”Den danske musikbranche er kendetegnet ved at være et sammenhængende økosystem, hvor udsving i den ene del af branchen også mærkes i andre dele af branchen. Vi kender ikke endnu det fulde omfang af konsekvenserne for musikbranchen, men det er helt tydeligt, at særligt festivaler og hele livedelen, herunder ikke mindst musikeksporten, har lidt gevaldigt under nedlukning og restriktioner. Derfor er der behov for fokus på en god genstart, og her bør en del af midlerne i regeringens såkaldte ’krigskasse’ prioriteres til musikbranchen. Det har både konsekvenser for eksporten på området og for hele fødekæden, og det er vigtigt, at skaderne ikke bliver større end de behøver at være,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Tal og fakta

  • Den danske musikbranche omsatte for knap 6,3 milliarder kroner i 2020 – et fald på 35 procent, eller 3,3 milliarder kroner, i forhold til 2019, hvor branchen omsatte for over 9,5 milliarder kroner

  • Livemusik: Billetomsætningen er faldet med 65 procent i 2020 i forhold til 2019. Hvor omsætningen i 2019 var på knap 2,5 milliarder kroner, er der i 2020 omsat for 878 millioner kroner. Den samlede omsætning for livemusik er faldet med 52 procent i forhold til 2019

  • Indspillet musik: Omsætningen for indspillet musik er faldet med 4 procent i forhold til 2019

  • Musikeksport: Omsætningen for eksport af musik er faldet med 54 procent sammenlignet med 2019

  • Bruttoværditilvækst: Musikbranchen har oplevet det største fald i bruttoværditilvækst på 35 procent sammenlignet med andre brancher i Danmark

Bag rapporten

Dansk Musikomsætning 2020 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting på vegne af Dansk Live, IFPI, Koda, MXD, Musikforlæggerne, Gramex og Dansk Erhverv.

Den korte version