Kandidater til Gramex’ bestyrelse 2021

Her kan du se, hvem der stiller op til bestyrelsesvalget på Gramex’ generalforsamling, og læse deres motivation for at opstille.

Har du ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen den 27. maj 2021, kan du som medlem af Gramex stemme online i stedet.

Stemmeseddel til generalforsamlingen

Kunstnere (alfabetisk)

 • Dorte Bennike (nyvalg)
  Jeg har været professionel musiker i 30 år. Heraf mange år som freelancer i de fleste danske orkestre, før jeg blev fastansat i DR Symfoniorkestret.

  Jeg har altid interesseret mig levende for musikeres forhold, og mange af jer kender mig da også som en særdeles aktiv person i arbejdet for at beskytte og forbedre musikeres vilkår og rettigheder. Blandt andet gennem mit mangeårige virke i DR’s orkesterforening, som jeg nu er formand for.

  Gramex er en af vores vigtigste organisationer til varetagelse af musikernes rettigheder som udøvende kunstnere.  Derfor er også indlysende, at der sidder professionelle udøvende musikere i Gramex’ bestyrelse. Vi står selv på scenerne og i studierne, mærker selv forhold og udfordringer tæt på og har derfor en vigtig og kvalificeret stemme i forhold til, hvordan Gramex bedst bør varetage vores rettigheder.

  Der bliver ikke spillet mindre musik i disse år, men musikernes indtægter fra den musik, som bliver spillet, er under stort pres på grund af udviklingen i teknologi og marked.

  Jeg har et stærkt ønske om, at Gramex naturligt følger med udviklingen. Både på den forretningsmæssige side, så vi kan indhente de økonomiske tab, vi lider. Men også i forhold til medlemmerne, hvor det nok er tid til et serviceeftersyn.

  Hvis I stemmer på mig, får I et meget engageret, flittigt og energisk bestyrelsesmedlem med stor erfaring med organisationsarbejde.


 • Lasse Boman (nyvalg)
  Med en bred erfaring indenfor branchen, blandt andet som tidligere manager for Shaka Loveless og Fridolin Nordsø, booker hos Copenhagen Music, sangskriver og karriererådgiver hos DJBFA, kender jeg branchen fra mange vinkler.

  Jeg har stor forståelse for det vigtige arbejde Gramex laver, og ønsker at bidrage og lære mere selv.


 • Sara Indrio (nyvalg)
  Jeg er musikartist og forholdsvis nyvalgt formand i Dansk Artist Forbund. Jeg stiller op til bestyrelsen i Gramex, fordi jeg har kæmpe lyst til at bidrage til og ikke mindst fortsætte og udvikle samarbejdet i den unikke konstellation af rettighedshavere, der både repræsenterer udøvende kunstnere og musikproducenter.

  Jeg ønsker at varetage rettighedshaveres interesser i et af vores vigtigste forvaltningsfora, som lige nu står midt i en stor og vigtig IT-udviklingsproces, der vil give en stærk og effektiv forvaltning af jeres penge.

  Jeg bidrager med solid musikfaglig baggrund, samt erfaring på rettighedsområderne også qua mit journalistiske virke og mine år i bestyrelsen i DPA og DAF. Som formand for danske artister er jeg i en bred repræsentation og i samarbejdskredse på tværs af branchen. Jeg står for brobygning, transparens, tydelighed omkring vores erhverv, professionalisme og diversitet for at sikre kunstnerisk kvalitet.

  Jeg håber på din stemme og ser frem til at gøre en forskel – selvfølgelig for forvaltningsselskabet Gramex – og i særdeleshed for den individuelle kunstner.

  Læs mere om mig og DAF på www.saraindrio.org og www.artisten.dk

Producenter

 • Søren Krogh Thompson (genvalg)
  Jeg genopstiller til Gramex’ bestyrelse, da jeg fortsat ønsker at biddrage til den fornyelse af organisationen, vi for alvor har fået påbegyndt det seneste år. Sammen med ledelsen og resten af bestyrelsen arbejder vi på en ny struktur i et optimret samarbejdsklima. Vi arbejder i fællesskab hen mod et nyt og stærkt Gramex, der bliver klædt på til effektivt at kunne håndtere fremtidens enorme datamængder, ønsker fra kunder og rettighedshavere.

  De kommende tre år bliver spændende for Gramex, men også udfordrende. Jeg ønsker fortsat at kunne bidrage med min viden og min person. Jeg ønsker at vi fortsat bygger broer mellem ansatte, ledelse, kunder, rettighedshavere og bestyrelsen – men også at vi får skabt en effektiv struktur, der fordeler de penge, der kommer ind – hurtigst muligt og så effektivt og præcist som muligt.

  Mine erfaringer fra bestyrelserne i MPO, IFPI, MXD, SPOT samt netværket jeg kender derfra, er det jeg kommer med. Derudover er jeg til daglig leder af Playground Music, der gennem mere end 20 år har udgivet og arbejdet med musik – og for at sikre et optimalt miljø for den danske musik – fra skabelsen til kommerciel succes.

  Jeg håber, jeg kan få lov til fortsat at bidrage til udviklingen af Gramex i tre år mere.

Læs mere

Se Gramex’ bestyrelse i dag