Gramex’ generalforsamling 30. maj 2024

Vi indkalder hermed alle Gramex-medlemmer til årets ordinære generalforsamling.

Det foregår denne gang:

Torsdag den 30. maj 2024 klokken 16.00 i Lydens Hus’ social space i stueetagen her på Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V.

Du kan finde dagsorden og alle øvrige dokumenter her:

Generalforsamling 2024 – materiale til medlemmerne

Tilmeld dig senest 23. maj

Du skal tilmelde dig for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Er du medlem både som kunstner og producent, kan du tilmelde dig med begge dine Gramex-numre og dermed stemme på generalforsamlingen som både kunstner og producent.

Du skal tilmelde dig senest 23. maj via linket her:

Tilmeld dig generalforsamlingen her

Valg til bestyrelsen – uden afstemning

I år har vi to poster i bestyrelsen på valg:

  • 1 repræsentant for kunstnerne
  • 1 repræsentant for producenterne

Der har meldt sig følgende to kandidater:

  • Sara Indrio for kunstnerne (genvalg)
  • Søren Krogh Thompson for producenterne (genvalg)

Da der ikke er flere kandidater end ledige poster, bliver der ikke gennemført et valg af bestyrelsesmedlemmer i år.

Du kan derfor ikke afgive stemme til dette punkt på dagsordenen hverken online i forvejen eller fysisk på selve generalforsamlingen.

Stem online til og med 16. maj

Er du medlem som kunstner og/eller producent, har du mulighed for at “brevstemme” i forvejen i stedet for at møde op på generalforsamlingen.

Da valget til bestyrelsen som allerede nævnt er afgjort, kan du ikke stemme på et bestyrelsesmedlem, men udelukkende til de faste punkter på dagsordenen.

Du kan nemt og hurtigt stemme online og underskrive med MitID via tjenesten Penneo. Alternativt kan du printe stemmesedlen, udfylde den i hånden og aflevere den på Gramex’ kontor eller sende den med posten eller på mail til GF@gramex.dk

Uanset hvordan du afgiver din brevstemme, skal vi have modtaget din underskrevne stemmeseddel senest den 16. maj 2024.

Stemmer du online, kan du ikke også stemme på generalforsamlingen. Du kan deltage, hvis du tilmelder dig, men får ikke udleveret en stemmeseddel.

Er du arving til Gramex-rettigheder og altså ikke selv medlem som kunstner eller producent, kan du ligeledes deltage i generalforsamlingen, men ikke stemme.

Stemmeseddel (online)  |  Stemmeseddel (til print)

Angiv fuldmagt ved tilmelding senest 23. maj

Er du forhindret i at deltage, er det nemmest for dig at udfylde en stemmeseddel online som beskrevet ovenfor. Alternativt kan du give fuldmagt til et andet medlem, der deltager på generalforsamlingen, som kan stemme på dine vegne. Men da vedkommende jo også selv kan blive forhindret på dagen, opfordrer vi dig altid til at stemme online frem for ved fuldmagt, hvis du vil være helt sikker på at gøre brug af din stemme.

Du kan kun give fuldmagt til et medlem i samme rettighedsgruppe som dig selv. En kunstner kan altså ikke give fuldmagt til en producent eller omvendt.

Det medlem, du giver fuldmagt til at stemme på dine vegne på generalforsamlingen, skal i sin tilmelding til generalforsamlingen krydse af, at han/hun også repræsenterer dig ved fuldmagt, og også udfylde dit navn og dit Gramex-nummer.

Du kan udfylde fuldmagten online og underskrive med MitID inden selve generalforsamlingen. Alternativt kan fuldmagten medbringes i printet, udfyldt og underskrevet stand på generalforsamlingen.

Hver fremmødt deltager kan højst medbringe tre fuldmagter fra andre medlemmer. Kun underskrevne fuldmagter kan veksles til stemmesedler på generalforsamlingen. Du skal derfor selv sikre dig, at du gennemfører og rent faktisk får skrevet fuldmagten under med dit NemID, hvis den skal være gyldig. Ingen underskrift – ingen stemmeseddel. Gramex har ikke mulighed for at rykke for manglende underskrifter eller printe for dig, og vi modtager ikke fuldmagter efter den 30. maj klokken 16.00. Kun fuldmagter udfyldt på Gramex’ blanket (online eller print) er gyldige.

Udfyld fuldmagt (online)  |  Fuldmagt (til print)

Parkering

Kommer du i bil, er der et begrænset antal parkeringspladser i gården.

Parkerer du på en af Gramex’ parkeringspladser, kan du hente en parkeringstilladelse hos os, når du tjekker ind til generalforsamlingen. Bare kom i god tid. Er der ikke flere af Gramex’ pladser, kan du parkere på en gæsteparkeringsplads mod betaling. Tjek i så fald parkeringsinfo i gården.

Læs mere

Hjælp! Hvor finder jeg mit Gramex-nummer?