Ledelse

Ledelsen varetager den daglige ledelse og implementering af bestyrelsens strategi:

  • Daglig ledelse
  • Drift
  • Organisation
  • Implementering af strategi
  • Opfølgning og rapportering
Thomas Maagaard Dyekjær
Konstitueret adm. direktør
tmd@gramex.dk
Bettina Kenter
Direktionssekretær & HR
bke@gramex.dk