Ledelse

Ledelsen varetager den daglige ledelse og implementering af bestyrelsens strategi:

  • daglig ledelse
  • drift
  • organisation
  • implementering af strategi
  • opfølgning og rapportering
John Robert Gjørup Kristensen
Adm. direktør
jks@gramex.dk
Thomas Maagaard Dyekjær
Vicedirektør
tmd@gramex.dk
Bettina Kenter
Direktionssekretær & HR
bke@gramex.dk