Teams og ansatte

Adm. direktør

Varetager den daglige ledelse og implementering af bestyrelsens strategi:

 • Daglig ledelse
 • Drift
 • Organisation
 • Implementering af strategi
 • Opfølgning og rapportering

Medlemsservice & Repertoire

Yder service og hjælp til nuværende og kommende medlemmer vedrørende:

 • Registrering af musikudgivelser og studielister
 • ISRC-koder
 • Overdragelse af rettigheder mellem pladeselskaber
 • Vederlag fra udlandet
 • Håndtering af rapporteringer og statistik

Forretningsudvikling & Kommunikation

Yder service og kontakt til eksisterende og nye kunder indenfor:

 • Eksisterende medier, radio, TV og hjemmesider
 • Fremtidens medier, web- og podcasting, streaming og web-TV
 • Erhvervskopiering og anden offentlig fremførsel
 • Kommunikation og presse

Økonomi & Administration

Varetager alle økonomiske og regnskabsmæssige forhold og yder service og hjælp i forbindelse med interne processer:

 • Økonomi og regnskab
 • Fordeling og udbetaling af vederlag til rettighedshavere
 • Vederlag til udlandet
 • Administration af medlemsforhold

IT

Varetager:

 • Drift og udvikling af IT-værktøjer og processer
 • Implementering og vedligeholdelse af gramex.dk og Mit Gramex
 • Koordinering med eksterne leverandører