Personoplysninger i forbindelse med rekruttering

Gramex indhenter oplysninger om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

De oplysninger, vi indsamler, er ansøgning, CV og evt. andre bilag og referencer, som du sender til os. Derudover kan vi vælge at behandle oplysninger omkring dig gennem en personlighedstest. Gramex kan også indhente referencer fra fx tidligere arbejdsgiver.

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af Gramex.

Gramex’ formål med at indsamle dine oplysninger er at vurdere dig i forhold til den konkrete stilling, du har søgt, og vores behandlingsgrundlag hertil findes i databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi ønsker ikke at behandle følsomme oplysninger om dig. Derfor beder vi dig om at slette dit CPR-nummer fra alle oplysninger, som du sender til os.

Dine oplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end vi har brug for. Får du ikke stillingen, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder efter at du har fået afslag, og derefter slettes de.

Sådan beskytter Gramex dine personoplysninger

Gramex beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på gramex@gramex.dk.

  • Ret til indsigt
  • Ret til rettelse
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
  • Ret til at trække samtykke tilbage
  • Ret til at klage til Datatilsynet (læs mere på www.datatilsynet.dk)