Behandling af medlemmers personoplysninger

Gramex er ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) forpligtet til at informere vores medlemmer om vores behandling af deres personoplysninger.

Er du medlem, eller er du ved at melde dig ind, kan du læse, hvordan vi behandler dine person-oplysninger, her:

Gramex er dataansvarlig

Gramex er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Vi er en nonprofit medlemsorganisation, som er godkendt af Kulturministeriet som den organisation i Danmark, der indhenter betaling til udøvende kunstnere og pladeselskaber, når deres indspillede musik bliver afspillet offentligt i Danmark. Du kan læse mere på www.gramex.dk.

Formål og grundlag for behandling af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at indhente betaling på dine vegne, når din indspillede musik bliver afspillet offentligt, og udbetale pengene til dig. Det gør vi ved at indgå aftaler om betaling med radio- og tv-stationer, butikker, cafeer, fitnesscentre og alle andre, der afspiller indspillet musik offentligt i Danmark.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c og persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som for eksempel navn, kontaktoplysninger og CPR-nummer samt hvilke udgivelser du medvirker på og/eller har udgivet.

Her får vi dine personoplysninger fra

Hvordan vi får oplysninger om dig, afhænger blandt andet af, om du er kunstner og/eller pladeselskab, og om du er direkte medlem eller repræsenteret af en agent.

Ud over de oplysninger, du selv giver os, når du kontakter os, kan vi for eksempel få oplysninger om dig, når et pladeselskab anmelder en ny udgivelse til os, du har medvirket på, eller når du som producent selv anmelder en udgivelse til os, du har udgivet. Vi kan også få oplysninger om dig, hvis du har en agent eller manager, når de via fuldmagt sender os din diskografi eller claimer dit repertoire hos os.

Vi modtager desuden oplysninger fra kunder om, hvilke udgivelser de har afspillet offentligt i Danmark, samt hvor og hvornår de er afspillet. Kundernes rapportering og vores registrering af dine rettigheder og dit repertoire danner grundlag for udbetaling af dine vederlag fra Gramex.

Modtagere i internationale organisationer

Hvis du er worldwide medlem, udveksler vi oplysninger om afspillet repertoire med de søster-organisationer i udlandet, vi har indgået aftale med, så du også får betaling for dine afspilninger uden for Danmark. Du kan finde en oversigt over hvad det er for organisationer på siden her.

Gramex er medlem af SCAPR, der er en international paraplyorganisation for organisationer, der forvalter rettigheder på vegne af udøvende kunstnere. Vi overfører oplysninger om danske udgivelser og rettighedshavere til SCAPR’s internationale databaser VRDB og IPD, jf. www.scapr.org.

Modtagere i Danmark

Vi videregiver i henhold til loven dine personoplysninger til SKAT samt til Danmarks Statistik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe din ophavsret består plus 5 år i henhold til Gramex’ lovmæssige bogføringspligt til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Kontakt os på gramex@gramex.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os.

Gramex
Gammel Kongevej 11-13, 2. sal
1610 København V
Tlf.  +45 33 85 32 00
E-mail gramex@gramex.dk
Web www.gramex.dk