Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, point og pointværdi.

    • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
    • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
    • Point bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Pointtildelingen er baseret på de medvirkendes kunstneriske rolle. En solist får for eksempel flere point end en studiemusiker, mens gruppemedlemmer får samme antal point. Læs mere
    • Pointværdien udtrykker hvad 1 point er værd i 1 minut på de forskellige kanaler. Der er forskellige pointværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser pointværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
Pointværdier for kunstnere                              2015           2016             2017     
       
Landsdækkende     1,8767   2,4935     2,5460
Regional     0,3109   0,2749     0,2811
Kommerciel landsdækkende     0,4366   0,5556     0,5651
Kommerciel lokal     1,7503   1,5970     2,5931
DAB     0,2430   0,3347     0,3320
       

Sådan beregner vi udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen blev beregnet til de udøvende kunstnere ved udbetalingen i juni 2018.

Du har medvirket som solist på et track, der har været spillet 4 minutter på P3 i 2017.
En solist fik dengang tildelt 6 point, og pointværdien i 2017 på en landsdækkende kanal var 2,5460.
Regnestykket: 6 point x 4 minutter x 2,5460 = 61,104.
Du fik altså 61,10 kr. for denne afspilning.

Beregn selv flere eksempler