Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til de udøvende kunstnere bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, point og pointværdi.

    • Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på. Se tabellen nedenfor.
    • Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
    • Point bliver tildelt den enkelte kunstner på det enkelte track i henhold til Gramex’ fordelingsgrundlag. Pointtildelingen er baseret på de medvirkendes kunstneriske rolle. En solist får for eksempel flere point end en studiemusiker, mens gruppemedlemmer får samme antal point.
    • Pointværdien udtrykker hvad 1 point er værd i 1 minut på de forskellige kanaler. Der er forskellige pointværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser pointværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.

Læs mere om Gramex’ pointfordeling 

Pointværdier for kunstnere                              2014           2015             2016     
Landsdækkende     2,1697   1,8767     2,4935
Regional     0,2594   0,3109     0,2749
Kommerciel landsdækkende     0,4531   0,4366     0,5556
Kommerciel lokal     2,1057   1,7503     1,5970
DAB    0,1782   0,2430    0,3347
Net    –   –    –

 

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til de udøvende kunstnere.

Du medvirker som solist på et track, der har været spillet 4 minutter på P3 i 2016.
En solist får tildelt 6 point, og pointværdien i 2016 på en landsdækkende kanal er 2,4935.
Regnestykket: 6 point x 4 minutter x 2,4935 = 59,8440.
Du får altså 59,8440 kr. for denne afspilning.

Beregn selv flere eksempler