Udbetaling

Gramex udbetaler penge til medlemmerne i juni måned hvert år.

Vi afregner for et år ad gangen. Er din musik blevet spillet i radioen i januar 2018, får du altså penge for det i juni 2019.

Du skal have optjent mindst 50 kr. for at få pengene udbetalt.

Vi får automatisk oplyst din NemKonto via dit CPR-nummer.

SKAT

Udbetalinger fra Gramex er B-indkomst. Vi sender oplysninger til Skat om din indtjening, men du skal selv indbetale B-skat og AM-bidrag.

Læs mere

Hvor meget udbetaler vi
Hvordan udbetaler vi
Hvad udbetaler vi for

Penge fra udlandet
Har du penge til gode