Penge til gode

Som medlem får du som hovedregel penge fra Gramex ved årets udbetaling i juni.

Har du penge til gode hos os, er det oftest, fordi udgivelsen og din medvirken ikke er anmeldt til os.

Forældelse

Gramex kan udbetale penge, der er optjent igennem de seneste tre år. Kender vi ikke rettighedshaverne til en indspilning – typisk fordi vi ikke har fået en studieliste – reserverer vi de optjente penge. Vederlag, der ikke er udbetalt, forældes efter tre år beregnet fra udgangen af optjeningsåret. Herefter går de tilbage i puljen af penge til fordeling det efterfølgende år.

Manglende studielister
Penge til gode fra udlandet
Ubeskyttet musik
Manglende betaling