Udbetaling 2012

Der tages forbehold for den netop foretagne udbetaling for 2012, da Gramex’ bestyrelse ønsker en revurdering af de gældende fordelingsregler.

Hverken kunstnere eller pladeselskaber skal tilbagebetale udbetalte vederlag, som vil være foranlediget af førnævnte revurdering.

De reguleringer, der eventuelt vil kunne forekomme i vederlaget for 2012, vil udelukkende blive foretaget i fremtidige udbetalinger.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare