Støtte til grønlandske musikere og sangere

Den grønlandske musik spiller en vigtig rolle i Grønland. Derfor er det også vigtigt, at en stor del af de penge, der kommer ind fra de grønlandske medier, går tilbage til det grønlandske musikliv. Dette sikrer Gramex gennem en særlig pulje, som alle grønlandske musikere og sangere kan søge støtte fra.

Grønlandske musikere og sangere kan således søge økonomisk støtte til følgende musikfremmende formål:

– Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
– Indspilning, udgivelse og promotion af cd’ere
– Faglig dygtiggørelse
– Studie- og rejselegater
– Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling
Fristen for ansøgning er fredag den 9. marts 2012
Kun udøvende musikere og sangere kan ansøge.
Sangskrivere, komponister og pladeselskaber kan ikke søge tilskud.

Vi gør opmærksom på, at beløbet, såfremt man tildeles støtte, skal bruges i indeværende år, idet pengene ellers vil gå tilbage i puljen til glæde for andre.

Ansøgningen skal være på dansk og indeholde:

  • fyldestgørende projektbeskrivelse og baggrundsdokumentation
  • adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og CPR-nummer
  • konto- og bankoplysninger
  • oplysninger om hvorvidt der er søgt/tildelt støtte fra andre steder
  • har du/I tidligere modtaget støtte fra Gramex-midlerne, oplys da endvidere årstallet for den tildelte støtte, beløbets størrelse samt projektets navn med meget kort beskrivelse af projektet

Send ansøgningen til:

E-mail: bke@gramex.dk
Gramex
Gl. Kongevej 11-13, 2
1610 København V
Danmark

Mrk. ”Gramex-midler til Grønland”

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare