Støtte til grøndlandske musikere og sangere

Den grønlandske musik spiller en vigtig rolle i Grønland. Derfor er det også vigtigt, at en stor del af de penge, der kommer ind fra de grønlandske medier, går tilbage til det grønlandske musikliv. Dette sikrer Gramex gennem en særlig pulje, som alle grønlandske musikere og sangere kan søge støtte fra.

Grønlandske musikere og sangere kan således søge økonomisk støtte til følgende musikfremmende formål:

– Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
– Indspilning, udgivelse og promotion af cd’ere
– Faglig dygtiggørelse
– Studie- og rejselegater
– Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling

Fristen for ansøgning er fredag 15. marts 2013.

Kun udøvende musikere og sangere kan ansøge.
Sangskrivere, komponister og pladeselskaber kan ikke søge tilskud.

Vi gør opmærksom på, at såfremt man tildeles støtte, skal beløbet bruges i indeværende år, idet støtten ellers bortfalder, og pengene går tilbage i puljen til glæde for andre. Det skal endvidere oplyses, at beløbet til sin tid vil blive indberettet som B-indkomst til SKAT under dit CPR-nr.

Ansøgningen skal være på dansk og indeholde ALLE disse oplysninger:
• navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og CPR-nummer
• konto- og bankoplysninger
• fyldestgørende projektbeskrivelse med tidsplan
• oplysninger om hvorvidt du/I har søgt støtte fra andre steder, og i givet fald om/hvor meget du/I har fået tildelt i støtte
• har du/I tidligere modtaget støtte fra Gramex-midlerne, oplys da årstallet for den tildelte støtte, beløbets størrelse samt projektets navn med meget kort beskrivelse af projektet

Send ansøgningen til:

E-mail: bke@gramex.dk
Gramex
Gl. Kongevej 11-13
1610 København V
Danmark

Mrk. ”Gramex-midler til Grønland”

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare