Søren og Mette synger i skolen

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

noder_lille

I år er det præcis 60 år siden, at læsebøgerne ”Søren og Mette” udkom for første gang. I dag bruges de stadig flittigt i de mindste klasser. Men står det til direktøren for Spil Dansk, skal skoleelever nu ikke længere nøjes med at læse om Søren, de skal synge med ham.  Med projektet ”Danmarks nye skolesang 2014” får danske skoleelever mulighed for at synge med hitsnedker Søren Rasted, når de konkurrerer om at skrive teksten til den sang, der kan gå hen og skrive sig ind i klassesættene fremover.

Melodien er allerede komponeret, nu mangler kun teksten – den står de danske skoleelever for. Og der bliver kamp til stregen, for ikke alle bidrag kommer med, når Søren Rasted (Hej Matematik og Aqua) går i studiet for at indspille Danmarks skolesang 2014. Til gengæld får alle mulighed for at synge med Søren, når den endelige skolesang ligger klar til fri afbenyttelse på nettet. Bag projektet står Spil Dansk, der arbejder for et øget fokus på og interesse for dansk musik.

Hør Søren Rasted spille melodien i selskab med Wafande

Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med dansk musik i folkeskolen?

– I det hele taget bør musikken fylde meget mere hos børn og unge, såvel i skoletiden som i deres fritid. Fokus bør især være på, at de får erfaringer med at skabe musik og selv skrive sange. Det er oplagt at bruge musikken – som alle børn har et forhold til – i læringsforløb om kreative processer. Nogle kalder det en forudsætning for at skabe innovation, andre kalder det en sund leg, som smitter positivt af på al anden indlæring. Men vi skal også have skabt ny dansk musik, og dét starter lige der. I skolen. Der er uanede mængder af musik fra hele verden, som kan og bør formidles til børn og unge, men den danske musik kan noget særligt både på grund af den særlige danske tone og de danske sangtekster. Og her tænker jeg ikke kun på det gamle guld i eksempelvis højskolesange eller salmerne. Der er også helt nye, moderne sange på dansk, som er med til at sætte ord på vores samtid og vores danske identitet, forklarer Ricco Victor, direktør for Spil Dansk.

Siden 2008 har han stået i spidsen for Spil Dansk, som han betegner som musiklivets årlige festdag. Her fejres den dansk producerede musik og det danske musikliv; det sker blandt andet med de mere end 1.000 musikarrangementer, der finder sted i hele Danmark på den såkaldte Spil Dansk Dag, hvor også radio- og tv-stationer hylder den danske musik- og sangskat.

I år er Spil Dansk Dagen torsdag 30. oktober, men selve projektet Spil Dansk er ikke længere begrænset til én enkelt dag; det er blevet en begivenhed og et brand, der strækker sig til resten af året.

Står det til Spil Dansk-direktøren bør dansk musik – og musik i det hele taget – være en del af børn og unges uddannelse på linje med læsning, stavning og regning. Derfor opfordrer han alle skoleklasser til at synge fællessang med Søren.

Men er fællessang ikke håbløst umoderne i dag?

– Både ja og nej. Der er et meget stort fokus på og enorm opbakning til fællessang over hele landet. Min vurdering er, at fællessangen ikke kun trives, men at interessen for fællessang er stigende. Det er på skoler, arbejdspladser, ældrecentre, i kor, foreninger, vuggestuer og til private fester. Vi synger fællessang fra vugge til krukke i Danmark. Og jo mere vi kommer væk fra finanskrisetider og et enstrenget fokus på optimering af bundlinjen, så opdager vi, hvad fællesskabet kan. Og lige dér har fællessangen en helt særlig rolle, som skaber sammenhængskraft og understøtter en fælles identitet blandt alle borgere i Danmark. Fællessang bryder grænser ned – på tværs af alle skel, status, etniciteter, genrer og alder, afslutter Spil Dansk-direktøren.

Vil du synge med Søren?

Læs mere

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare