Samarbejde med omtanke

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex 

Det er slut med løftede pegefingre. Til gengæld er der løftede arme hos RettighedsAlliancen, der sammen med telebranchen og Kulturministeriet har lanceret en storstilet oplysningskampagne, der skal få folk til at dele musik og andet digitalt indhold på nettet med omtanke. Share With Care lyder budskabet, der er gået hele verden rundt.

– Jeg var til en konference om rettigheder i Rom, hvor jeg fortalte, at vi laver en kampagne sammen med telebranchen. Så stod de med måbende ansigt og spurgte, hvad gør I? Er det ikke nogen, man sagsøger?

RettighedsAlliancens leder, Maria Fredenslund kan med stolthed i stemmen erklære rettighedsbranchens årelange kamp mod telebranchen for afsluttet. Med den nye Share With Care kampagne, der skal sikre en bæredygtig digital kultur har myndigheder, kulturelle brancheorganisationer og virksomheder for første gang stukket løftede pegefingre i lommen og slået pjalterne sammen.

– Med kampagnen laver vi noget sammen. Vi vil forsøge at flytte den måde, man tænker de her ting på – den problematik, der er omkring ulovlig brug af kreative produkter på internettet. Vi vil væk fra det her med at stå og pege fingre af hinanden. Der er jo en historik, som handler om, at vi står og peger på teleselskaberne og siger, I skal hjælpe os og gøre sådan og sådan; I skal tage ansvar. Vi peger på politikerne; I skal også gøre dit og dat. Og politikerne peger tilbage og siger, jamen I kan også bare lave en Spotify, der løser det hele osv. Retorikken omkring de her ting har været præget meget af, at man har stået og peget på nogle andre og sagt, I skal løse det. Dét, som kampagnen først og fremmest vil, er at italesætte tingene på en ny måde. Vi skal alle tage ansvar – sammen.

Og det er ikke en selvfølge, forklarer Maria Fredenslund, der har stået i spidsen for RettighedsAlliancen og kæmpet for et bæredygtigt onlinemarked i godt 2,5 år. For bare to år siden, da brevmodellen var på dagsordenen (en model, hvor brugerne via brev blev informeret, hvis deres internetforbindelse blev brugt til ulovlig kopiering af værker red.), var snakken og retorikken en helt anden.

– Vi sad i et udvalg, som var iværksat af Kulturministeriet med telebranchen og Forbrugerrådet og diskuterede brevmodellen. De vægrede sig meget mod modellen og ønskede den bestemt ikke. På samme tid var der en snak i det samme udvalg om, at man skulle lave en informationskampagne. Den her informationskampagne skulle i første omgang handle om brevmodellen. Men da brevmodellen blev lagt i graven for et års tid siden, stod vi jo tilbage med en kampagne uden indhold, og hvad skulle vi så gøre? Forklarer Maria Fredenslund, der husker, hvordan parterne måtte i gang med at tænke kreativt.

– Der sad vi rundt om bordet; og dét, vi på det tidspunkt kunne blive enige om, var, at vi skulle gøre noget nyt. Vi skulle væk fra de løftede pegefingre.

For nogle virkede det som et kvantespring; at gå fra antipiratkampagner og brevmodel til bløde budskaber om bedre adfærd på nettet.

Hvordan nåede I til den erkendelse; var der ikke andet at gøre?

– Det var i virkeligheden en erkendelse af, at der er rigtig meget at gøre; at vi var nødt til at trykke på rigtig mange forskellige knapper. Så den håndhævelse, som jo er det værktøj, vi traditionelt set har arbejdet med, og som stadig er en vigtig del af arbejdet med den digitale udvikling – er ikke den eneste. For at bruge håndhævelse er det vigtigt – om end endnu vigtigere – at oplyse, kommunikere og beskæftige sig med den bevidsthed, der er omkring de her emner. Oplysning og kommunikationsarbejde er en forudsætning for, at man kan arbejde med de andre ting og omvendt.

Det er hverken håndhævelse eller viden, der er de vigtigste komponenter i den nye Share With Care kampagne, der skal gøre det lettere og mere attraktivt at forbruge musik og andet digitalt indhold lovligt på nettet.

– I modsætning til mere traditionelle kampagner, der har handlet om at oplyse folk og beskæftige sig med at fortælle, nu gør du altså noget, der er ulovligt; så forsøger vi at skubbe brugerne kærligt over på de lovlige platforme.

– Du vil for eksempel opleve, at hvis du søger et illegalt musiksite, der er blevet blokeret, så får du beskeden: ”Hov, nu er du kommet til at gå ind på et site, der er blokeret – hvis du vil vide, hvorfor det er blokeret, kan du gå herover og læse mere, hvis du bare gerne vil høre noget fed musik, så gå herover”; og så er der et link til en legal tjeneste, forklarer Maria Fredenslund og tilføjer:

– De brugere, der går ind på illegale sites, går jo derhen, fordi de gerne vil høre noget fed musik; så lad os da endelig lede dem i den rigtige retning i stedet for at fortælle dem stolpe op og stolpe ned om, hvad der står i loven.

Share With Care peger således ikke på loven, men på en positiv adfærd; som et led heri vil de i den kommende tid igangsætte en række aktiviteter. I øjeblikket er de værter for en række camps, hvor en eksklusiv gruppe af unge i samarbejde med både specialister, coaches og kunstnere skal udtænke nye bæredygtige, digitale løsninger.
– Campene er udtryk for, at man i fællesskab skal finde nogle løsninger og udvikle nogle platforme, som er med til at skubbe tingene i den rigtige retning. Det er ikke kun brancherne, politikerne og teleselskaberne, der har et ansvar – men også brugerne, fortæller Maria Fredenslund.

Betyder den nye linje i Share With Care, at det er slut med at jagte kopister?

– De organiserede, økonomiske IPR-kriminelle – bagmændene, som vi kalder dem, mener vi overhovedet ikke, at vi kan rykke ved. Så dem fortsætter vi med at håndhæve overfor. Vi har et meget skarpt skel imellem bagmænd og brugere. Dem, vi gerne vil have fat i med Share With Care, er den her store masse af folk, som agerer enten lovligt eller ulovligt på nettet. Vi oplever, at mange ikke rigtig er bevidste om, hvorvidt de agerer på den ene eller den anden side af lovlighed, og at de måske heller ikke er specielt interesserede i det – de er bare dér, hvor det er nemmest at være.

Men at gøre den nemmeste løsning til den mest bæredygtige løsning kræver tid, fastslår RettighedsAlliancens leder:

– Vi er godt klar over, at vi ikke kan flytte hele verden fra den ene dag til den anden. Men vi kan være med til at skubbe tingene i den rigtige retning. Hele måden, som vi italesætter den her problematik på, skal ændres; og det kan Share With Care være med til.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare