Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får fra kunder, der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de har spillet. Læs mere på linket nedenfor.

Musik uden rapportering (øvrige indtægter)

Ikke medlem af IFPI

Er dit pladeselskab ikke medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv og øvrige indtægter for de seneste tre år i tabellen nedenfor.

Minutværdi og øvrige indtægter:       2013            2014             2015      
Landsdækkende 32,8707 30,2304 23,3731
Øvrige indtægter landsdækkende 9,7582 9,6525 4,3792
Total 42,6289 39,8829 27,7523
Regional 2,8884 3,2457 3,4960
Øvrige indtægter regional 1,7354 2,6789 1,8185
Total 4,6238 5,9246 5,3145
Kommerciel landsdækkende 5,9500 5,9404 5,2952
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende 4,6667 4,2976 2,0569
Total 10,6167 10,238 7,3521
Kommerciel lokal 23,1142 27,3327 21,4664
Øvrige indtægter kommerciel lokal 14,3386 18,9824 10,3426
Total 37,4528 46,3151 31,8090
DAB 2,2135 2,5895 3,4839
Øvrige indtægter DAB 0,8440 1,0069 0,8075
Total 3,0575 3,5964 4,2914
Net 0,6135
Øvrige indtægter net 0,4215
Total 1,0350

 

Medlem af IFPI

Er dit pladeselskab medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv for de seneste tre år i tabellen nedenfor. For fordeling af tillægget øvrige indtægter skal du kontakte IFPI.

Minutværdi for radio/tv:                                   2013            2014              2015      
Landsdækkende   32,8707 30,2304   23,3731
Regional     2,8884 3,2457     3,4960
Kommerciel landsdækkende     5,9500 5,9404     5,2952
Kommerciel lokal   23,1142 27,3327   21,4664
DAB     2,2135 2,5895     3,4839
Net   0,6135    –

 

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til et pladeselskab, der ikke er medlem af IFPI.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2015. Det giver 111,0092 kr. Fordi:

Minutværdien for 2015 på en landsdækkende kanal er 23,3731 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 23,3731 kr. = 93,4924 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange minutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2015 for øvrige indtægter på en landsdækkende kanal er 4,3792 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 4,3792 kr. = 17,5168 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2015: 93,4924 kr. + 17,5168 kr. = 111,0092 kr.

Beregn selv flere eksempler