Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får fra kunder, der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de har spillet. Læs mere på linket nedenfor.

Musik uden rapportering (øvrige indtægter)

Ikke medlem af IFPI

Er dit pladeselskab ikke medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv og øvrige indtægter for de seneste tre år i tabellen nedenfor.

Minutværdi og øvrige indtægter:       2014            2015             2016      
Landsdækkende 30,2304 23,3731 24,2493
Øvrige indtægter landsdækkende 9,6525 7,0001 8,6697
Total 39,8829 30,3732 32,9190
Regional 3,2457 3,4960 3,6284
Øvrige indtægter regional 2,6789 2,9069 3,3133
Total 5,9246 6,4029 6,9417
Kommerciel landsdækkende 5,9404 5,2952 5,5779
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende 4,2976 3,2880 4,9316
Total 10,2380 8,5832 10,5095
Kommerciel lokal 27,3327 21,4664 16,2740
Øvrige indtægter kommerciel lokal 18,9824 16,5325 13,3872
Total 46,3151 37,9989 29,6612
DAB 2,5895 3,4839 3,6496
Øvrige indtægter DAB 1,0069 1,2908 1,4600
Total 3,5964 4,7747 5,1096
Net
Øvrige indtægter net
Total

 

Medlem af IFPI

Er dit pladeselskab medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv for de seneste tre år i tabellen nedenfor. For fordeling af tillægget øvrige indtægter skal du kontakte IFPI.

Minutværdi for radio/tv:                                   2014            2015              2016      
Landsdækkende   30,2304 23,3731   24,2493
Regional     3,2457 3,4960     3,6284
Kommerciel landsdækkende     5,9404 5,2952     5,5779
Kommerciel lokal   27,3327 21,4664   16,2740
DAB     2,5895 3,4839     3,6496
Net   –    –

 

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til et pladeselskab, der ikke er medlem af IFPI.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2016. Det giver 131,6760 kr. Fordi:

Minutværdien for 2016 på en landsdækkende kanal er 24,2493 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 24,2493 kr. = 96,9972 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange minutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2016 for øvrige indtægter på en landsdækkende kanal er 8,6697 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 8,6697 kr. = 34,6788 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2016: 96,9972 kr. + 34,6788 kr. = 131,6760 kr.

Beregn selv flere eksempler