Hvor meget udbetaler vi?

Udbetalingen til pladeselskaberne bliver beregnet på baggrund af fire faktorer:

Kanal, spilletid, årets minutværdi og tillægget øvrige indtægter.

  1. Kanal er den type radio/tv-kanal, et track har været spillet på.
  2. Spilletid er det antal minutter og sekunder, et track har været spillet i radio/tv i løbet af afspilningsåret.
  3. Minutværdi udtrykker, hvad 1 minut er værd på de forskellige kanaltyper. Der er forskellige minutværdier for de forskellige kanaltyper, og de beregnes hvert år. Tabellen nedenfor viser minutværdierne i kroner pr. minut for de seneste tre år.
  4. Øvrige indtægter er den betaling, vi får fra kunder, der ikke rapporterer specifikt, hvilken musik de har spillet. Læs mere på linket nedenfor.

Musik uden rapportering (øvrige indtægter)

 

Ikke medlem af IFPI

Er dit pladeselskab ikke medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv og øvrige indtægter for de seneste tre år i tabellen nedenfor.

Minutværdi og øvrige indtægter:       2015            2016             2017      
Landsdækkende 23,3731 24,2493 23,7156
Øvrige indtægter landsdækkende 7,0001 8,6697 9,2677
Total 30,3732 32,9190 32,9833
Regional 3,4960 3,6284 3,5514
Øvrige indtægter regional 2,9069 3,3133 4,0777
Total 6,4029 6,9417 7,6291
Kommerciel landsdækkende 5,2952 5,5779 5,7396
Øvrige indtægter kommerciel landsdækkende 3,2880 4,9316 5,0109
Total 8,5832 10,5095 10,7505
Kommerciel lokal 21,4664 16,2740 26,3100
Øvrige indtægter kommerciel lokal 16,5325 13,3872 22,2597
Total 37,9989 29,6612 48,5697
DAB 3,4839 3,6496 3,6685
Øvrige indtægter DAB 1,2908 1,4600 1,4354
Total 4,7747 5,1096 5,1039
Net
Øvrige indtægter net
Total

 

Her kan du se minutværdier for de tre seneste forældede år for ikke medlemmer af IFPI:

 

Medlem af IFPI

Er dit pladeselskab medlem af IFPI? Så kan du se minutværdier for radio/tv for de seneste tre år i tabellen nedenfor. For fordeling af tillægget øvrige indtægter skal du kontakte IFPI.

Minutværdi for radio/tv:                                   2015            2016              2017      
Landsdækkende 23,3731 24,2493   23,7156
Regional   3,4960 3,6284     3,5514
Kommerciel landsdækkende   5,2952 5,5779     5,7396
Kommerciel lokal   21,4664 16,2740   26,3100
DAB 3,4839 3,6496     3,6685
Net   –    –

 

Sådan beregnes udbetalingen

Her kan du se et eksempel på, hvordan udbetalingen beregnes til et pladeselskab, der ikke er medlem af IFPI.

Din udgivelse er blevet spillet 4 minutter på P3 i 2017. Det giver 131,9332 kr. Fordi:

Minutværdien for 2017 på en landsdækkende kanal er 23,7156 kr.
Regnestykket: 4 minutter x 23,7156 kr. = 94,8624 kr.
Du får også andel i de øvrige indtægter i forhold til, hvor mange minutter du er blevet spillet.
Minutværdien i 2017 for øvrige indtægter på en landsdækkende kanal er 9,2677 kr.
Regnestykket for øvrige indtægter: 4 minutter x 9,2677 kr. = 37,0708 kr.
Total for 4 minutter på P3 i 2017: 94,8624 kr. + 37,0708 kr. = 131,9332 kr.

Beregn selv flere eksempler