Mandater

Gramex administrerer rettigheder på andre områder end offentlig fremførsel på baggrund af mandater fra vores rettighedshavere:

Kopiering af indspillet musik til brug for offentlig fremførsel ved

  • Teatre
  • Handels- og afsætningslokaler
  • Hotel, restauration, diskotek og café
  • Jukebokse, erhvervskopiering og dj
  • Sport
  • Hjemmesider, simul- og webcasting
  • Podcasting
  • Biblioteker og museer