Ophavsretslicensnævnet 27/8 2013

Kendelse i Gramex vs. Berlingske People (Radio24syv).

Ophavsretslicensnævnet har efter indgående behandling afsagt sin kendelse vedrørende størrelsen af det vederlag, som Berlingske People A/S (indklagede) i medfør af ophavsretslovens §68, stk. 2, skal betale til Gramex (klager) for offentlig fremførelse af beskyttede lydoptagelser på den fjerde jordbaserede FM radiokanal (Radio24syv).

Sagen blev indbragt den 14. juni 2012, og det glæder mig, at de principper, vi har lagt til grund for beregningen af tariffen til Radio24syv, også er de principper, der ligger til grund for Ophavsretslicensnævnets kendelse, udtaler adm. dir. John R. Kristensen, Gramex.

Ophavsretslicensnævnet har i deres kendelse bl.a. lagt til grund, at Radio24syv er finansieret af licensmidler og sender landsdækkende radio og er sammenlignelig med øvrige landsdækkende licensfinansierede radiovirksomheder. Deraf følger tariffen til Radio24syv, for udnyttelse af Gramex’ repertoire, det der gælder for øvrige landsdækkende licensfinansierede radiovirksomheder, afslutter John R. Kristensen.

Hele kendelsen kan snarest hentes på Kulturministeriets hjemmeside.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare