Overdragelse af rettigheder

Gramex er en medlemsorganisation, der indhenter betaling på vegne af udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, når indspillet musik og lyd afspilles offentligt i Danmark.

For at blive medlem af Gramex er det en forudsætning, at man er udøvende kunstner eller fremstiller af lydoptagelser, jf. de til enhver tid gældende vedtægtsbestemmelser om medlemskab.

Gramex indhenter betaling til kunstnerne og fremstillerne på baggrund af, at de som rettighedshavere har overdraget Gramex retten til at gøre dette.

Det er en forudsætning for medlemskab af Gramex, at man overdrager samtlige sine offentlige fremførelsesrettigheder for udgivne lydoptagelser til forvaltning gennem Gramex. Dette medfører, at man ikke kan overdrage sin ret til at modtage betaling til tredjemand, for eksempel personligt drevet selskab med cvr-nummer, anparts- eller aktieselskab, idet man allerede har overdraget disse rettigheder eksklusivt til Gramex.

I henhold til Gramex’ til enhver tid gældende vedtægter, er en udøvende kunstners ret til at modtage betaling, når vedkommendes indspillede musik eller lyd afspilles offentligt, således uoverdragelig.

Gramex’ vedtægter