Vedtægter og fordelingsgrundlag

Vedtægter

Administrationen i Gramex sker på baggrund af foreningens vedtægter.

Gramex’ vedtægter

Fordelingsgrundlag

De overordnede retningslinier for fordelingen af de indkomne vederlag er defineret i et fordelingsgrundlag.

Gramex’ fordelingsgrundlag