I hvor lang tid gælder mine rettigheder?

Du kan modtage betaling for brug af den musik, du har udgivet eller medvirket på, i 70 år fra udgivelsesåret.

Det er Ophavsretsloven, der danner udgangspunkt for Gramex’ forvaltning.

Læs mere om ophavsret