Hvordan søger jeg støtte fra Gramex-midlerne?

En del af de penge, Gramex indhenter, har vi ikke mulighed for at fordele individuelt, fordi vi af forskellige årsager ikke kan lokalisere rettighedshaverne.

Pengene til kunstnerne samler vi i stedet i en pulje af kollektive midler, vi kalder for Gramex-midlerne. Støtten kan ikke søges hos Gramex, men skal søges hos kunstnernes egne organisationer. Du behøver ikke være medlem af de enkelte organisationer for at søge.

Se hvor og hvornår du kan søge støtte fra Gramex-midlerne