Hvor meget går til administration?

Gramex er en nonprofit medlemsorganisation. Bortset fra udgifterne til administration sender vi alle pengene videre til rettighedshaverne. Gramex har ingen egenkapital.

Udgifterne til administration udgjorde i 2013 13,05 pct. af det beløb, Gramex modtager i betaling fra radio- og tv-stationerne og øvrige afspilningssteder.

Se seneste fordelingsregnskab