Hvorfor skal man betale til Gramex for at bruge musik?

Musikere og pladeselskaber har investeret talent, tid og penge i at producere musik. De får deres indtægter fra bl.a. salg af cd’en, og når folk bruger deres musik offentligt.

Kunstnere og pladeselskaber får deres indtægter fra bl.a. salg af cd’en, og når folk bruger deres musik offentligt.
Som kompensation for den indtægt, de ”mister” ved ikke selv at stå og spille live, når deres musik spilles på radio, tv og i offentlige rum, får de penge fra Gramex.

I de senere år er pladesalget raslet ned. Pladeselskaberne har været nødt til at afskedige op til 50 pct. af deres medarbejdere. Ved at sikre musikere og pladeselskaber et rimeligt økonomisk grundlag for fortsat musikproduktion er Gramex med til at sørge for, at mange pladeselskaber ikke lukker helt, og at kunstnerne fortsat kan skabe ny musik.
Ophavsretten er på den måde ikke kun et gode for rettighedshaverne, men også for musikbrugerne, der på den måde kan føle sig sikre på, at det så at sige kan betale sig at skabe ny dansk musik.