Hvem skal betale til Gramex?

Alle, der anvender musik indspillet på cd, mp3 eller andre medier skal betale til Gramex. Vil du se en oversigt over de områder, hvor der betales til Gramex?

En kort oversigt over de områder, hvor der betales til Gramex:

Radio
Alle radiostationer i Danmark er registreret hos Gramex og betaler vederlag for brug af indspillet musik i udsendelserne.

Tv 
Danske tv-stationer, både de lands¬dækkende, de regionale samt de ca. 34 lokal-tv-stationer, betaler vederlag til Gramex for brug af indspillet musik i tv.

Internet
Ved streaming, webcasting eller anden benyttelse af indspillet musik på en hjemmeside skal der betales vederlag til Gramex.

Teatre
Teatre der bruger indspillet musik til f.eks. skuespil, balletter, danseforestillinger, syngespil, dukketeater m.m. skal betale vederlag til Gramex.

Anden offentlig fremførelse
Alle, der bruger indspillet musik på diskoteker, i tog, fly, butikker, på arbejds¬pladser, hoteller, frisørsaloner, sportshaller etc., skal betale vederlag til Gramex. På dette område samarbejder Gramex med komponisternes og sangskrivernes rettighedsorganisation,KODA, der indhenter vederlag på både egne og Gramex’ vegne, når der anvendes musik disse steder.