Midler fra Gramex til kunstner-organisationer

I henhold til § 7 og § 8 i Gramex’ fordelingsgrundlag skal de udøvende kunstneres organisationer hvert år inden 1. oktober indsende et regnskab for midler modtaget fra Gramex.

Skema til opgørelse af anvendte modtagne midler fra Gramex

Se vedtægter og fordelingsgrundlag